КОНКУРС – за упис студената у прву годину другог циклуса студија

КОНКУРС

за упис студената у прву годину другог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2017/2018. године

У академској 2017/2018. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину другог циклуса студија у трећем уписном року уписује 9 студената на два студијска програма:

 Индустријски менаџмент

– 2 студента на суфинансирање и
– 1 страног држављана.

 Индустријско инжењерство за енергетику

– 3 студената на буџет РС,
– 2 студента на суфинансирање и
– 1 страног држављана.

Кандидати на квалификационом испиту полажу тест из области које се слушају на првом циклусу студија.
Студије на другом циклусу трају једну годину, а завршетком студијског програма стиче се звање:
– Мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS
– Мастер индустријског инжењерства за енергетику – 300 ECTS

Други уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

– пријављивање кандидата почиње 01.11.2017. године, а завршава 10.11.2017. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

– полагање пријемног испита обавиће се 13.11.2017. године са почетком у 9.00 часова;

– објављивање резултата конкурса је 14.11.2017. године до 14.00 часова.

– упис примљених кандидата почиње 15.11.2017. године, а завршава се 17.11.2017. године.

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то:

1. Извод из матичне књиге рођених;
2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
3. Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
4. Увјерење о положеним испитима;
5. Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету).
6. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 880,00 КМ.

Плаћања школарине до 26 година живота ослобођени су:

1. Студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
2. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије,
3. Студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије,
4. Студенти са инвалидитетом и
5. Студенти – дјеца без оба родитеља.

50% од пуног износа школарине, до навршених 26 година живота, плаћају:

1. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III и VI категорије,
2. Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

Студентска служба

Требиње, 31.10.2017. године

Коментари су закључени.