КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ II ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА ФPM У СТУДИЈСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

 

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ II ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МЕНАЏМЕНТ У СТУДИЈСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

 

Студиј Факултета за производњу и менаџмент на II циклусу се организује на два студијска програма:

  • ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
  • ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ЗА ЕНЕРГЕТИКУ

 

Сви студијски програми  се организују  као  ЈЕДНОГОДИШЊИ студиј на који могу конкурисати кандидати који су кроз своје претходно универзитетско образовање остварили најмање 240 ECTS бодова или кандидати који су завршили основне студије по старом закону о Високом образовању, уз одговарајућу процедуру еквиваленције која се проводи на нашем Факултету.

 

Пријаве на Конкурс за упис подносе се од 18. септембра до 22. септембра 2017. године.

Комплетан текст Конкурса (са условима уписа, те уписним квотама) можете пронаћи на страници Факултета за производњу и менаџмент.

 

http://www.fpm.ues.rs.ba/category/aktuelnosti/obavjestenja/

 

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Циљ овог Мастер студија  је оспособљавање мастер инжењера у области индустријског менаџмента за обављање научноистраживачких, управљачких и инжењерских послова, као и учествовање у развоју нових технологија и поступака који доприносе општем развоју друштва.

Важност улоге овог студија у односу на захтјеве тржишта рада огледа се у извјесности све већег ослањања развоја индустрије као и сектора јавних дјелатности у области оријентисане производње на степен универзитетског образовања који овај студиј омогућава.

 

Мастер инжењери са завршеним II циклусом академских студија ће бити оспособљени да:

  • пројектују, организују и управљају производњом, да економично користе природне ресурсе у складу са принципима одрживог развоја, самостално изводе експерименте, врше статистичку обраду резултата, као и да формулишу одговарајуће закључке и на адекватан начин напишу и презентују резултате свог рада.

 

По завршетку студијског програма студенти добијају научно звање Мастер индустријског инжењерства и менаџмента

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ЗА ЕНЕРГЕТИКУ

 

Циљ овог Мастер студија  је оспособљавање мастер инжењера да се укључе у савремене токове развоја друштва у областима енергетике и енергетског менаџмента и тиме допринесу подизању нивоа образовања и знања у свим дијеловима друштва, што је од стратешког националног интереса. Важност улоге овог студија у односу на потребе друштва и тржишта рада огледа се у извјесности све већег ослањања развоја енрегетских постројења и енергетике на степен универзитетског образовања који овај студиј омогућава.

 

Мастер инжењери са завршеним II циклусом академских студија ће бити оспособљени да:

  • пројектују, организују и управљају енергетским системима, системима енергетског менаџмента и самостално изводе експерименте, врше нумеричке симулације и статистичку обраду резултата, као и да формулишу одговарајуће закључке и на адекватан начин напишу и презентују резултате свог рада.

 

По завршетку студијског програма студенти добијају научно звање Мастер индустријског инжењерства за енергетику

Све информације о плану и програму на ова два студијска програма можете пронаћи на страници Факултета за производњу и менаџмент.

http://www.fpm.ues.rs.ba/osnovni-studij/2-ciklus-studija/industrijski-menadzment/ и

http://www.fpm.ues.rs.ba/osnovni-studij/2-ciklus-studija/industrijsko-inzenjerstvo-za-energetiku/

 

 

Коментари су закључени.