КОНКУРС за упис студената у прву годину првог циклуса студија (други уписни рок) и прву годину другог циклуса студија (први уписни рок) у академској 2016/2017. години

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15) и Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1045/16 од 05.05.2016. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској  2016/2017. години и Одлуке о измјенама одлуке о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској  2016/2017. години,  расписује   се

 

К О Н К У Р С

за упис студената у прву годину првог циклуса студија (други уписни рок) и прву годину другог циклуса студија

(први уписни рок) у академској 2016/2017. години на Универзитету у Источном Сарајеву

Погледајте КОНКУРС

Одлука о висини школарине [PDF]

Коментари су закључени.