КОНКУРС – за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија у првом уписном року на ФПМ Требиње у академској 2024/2025.. години

КОНКУРС

 

за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија у првом уписном року     на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

у академској 2024/2025. години

 

 

У академској  2024/2025. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину првoг циклуса студија у првом уписном року уписује  65  студента  на три студијска програма и то:

 

 • Индустријски менаџмент
 • 15 студената на буџет РС,
 • 3 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 15 студената на буџет РС,
 • 3 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана

 

 • Инжењерство информационих система и технологија
 • 20 студената на буџет РС,
 • 3 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана

 

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из Математике.

Први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње траје четири године, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 

 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер информационих технологија – 240 ECTS

 

Основни услов за упис на студијске програме првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

 

     Први уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

 • пријављивање кандидата почиње 24.06.2024. године, а завршава 28.06.2024. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

Пријава кандидата на први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње се може извршити и електронским путем (https://estudent.ues.rs.ba/), у периоду од 24.06. до 29.06.2024. Кандидати који пријаву реализују електронским путем дужни су конкурсну документацију доставити приликом полагања пријемног испита.

 

 • полагање пријемног испита из Mатематике обавиће се 01.07.2024. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 03.07.2024. године до 14.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 08.07.2024. године, а завршава се 12.07.2024. године.

 

  Други уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

Уколико у првом уписном року не буде уписан планирани број студената, Факултет ће организовати други уписни рок према сљедећим терминима:

 

 • пријављивање кандидата почиње 26.08.2024. године, а завршава 30.08.2024. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 02.09.2024. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 04.09.2024. године до 14.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 09.09.2024. године, а завршава се 13.09.2024. године.

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

      Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 4. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpm.ues.rs.ba или добити на телефоне број 059/490-654 и 059/240-654.

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

Требиње, 12.06.2024. године

 

Коментари су закључени.