КОНКУРС – за упис студената у прву годину првог циклуса студија

КОНКУРС

 

за упис студената у прву годину првог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2021/2022. години

 

 

У академској   2021/2022. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње   у

 п р ву год и н у првoг цик луса  ст уд и ја  уписује 44  студента на два студијска програма и то:

 

Ø Индустријски менаџмент

–   15 студената на буџет РС,

–   2 студената на самофинансирање и

–   2 студената страна држављана.

 

Ø Индустријско инжењерство за енергетику

–   20 студената на буџет РС,

–   3 студената на самофинансирање и

–   2 студената страна држављана

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из Математике.

 

 

Први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње траје четири године, а завршетком студијских програма стичу се звања:

–   Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS

–   Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

 

Основни услов за упис на студијске програме првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

 

Први уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

–   пријављивање кандидата: 21.06.2021. године до 25.06.2021. године (пријем докумената се врши сваки радни дан од 8.00 до 15.00);

–   полагање пријемног испита: 28.06.2021. године са почетком у 9.00 часова;

–   објављивање резултата конкурса: 30.06.2021. године до 14.00 часова.

–   упис примљених кандидата: од 05.07.2021. године до 09.07.2021. године.

 

 

Уколико   у   првом   року   не   буде   уписан   планирани   број   студената,   Факултет   ће организовати други уписни рок према сљедећим терминима:

 

–   пријављивање   кандидата:   од   30.08.2021.   године   до   03.09.2021.   године   (пријем докумената сваки радни дан од 8.00 до 15.00);

–   полагање пријемног испита: 06.09.2021. године са почетком у 9.00 часова;

–   објављивање резултата конкурса: 08.09.2021. године до 14.00 часова.

–   упис примљених кандидата: од 13.09.2021. године до 17.09.2021. године.

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа:

 

  1. Извод из матичне књиге рођених;
  2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
  3. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
  4. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
  5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

 

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета  www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

 

Студентска служба

 

Требиње, 09.06.2021. године

Коментари су закључени.