Награда Математичког института САНУ за најбољу одбрањену докторску дисертацију у 2020. години  др Марини Милићевић, доценту на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

 

 

Марина Милићевић, доцент на Факултету за производњу и менаџмент Требиње, добитник је престижне награде Математичког Института Српске академије наука и умјетности, за један од најбољих доктората одбрањених у 2020. години.

Др Марина Милићевић одбранила је докторску дисертацију „Формални системи за доказивање теорема инциденције“ на Факултету техничких наука у Новом Саду (Департман за опште дисциплине у техници, Катедра за математику). Ментори дисертације били су др Ђорђе Баралић и  др Зоран Петрић. Дисертација је мултидисциплинарног карактера и обухвата  области које укључују математичку логику (теорија доказа, аутоматско доказивање теорема), комбинаторну топологију и рачунарске науке. Резултати докторске  дисертације су валоризовани кроз бројне научне радове објављене у међународним часописима.

Факултет за производњу и менаџмент Требиње добио је изузетног наставника, чиме се научно-истраживачки  капацитети факултета  значајно увећавају.

 

Коментари су закључени.