ОБАВЈЕШТЕЊЕ – овјера љетног и упис зимског семестра

 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти друге, треће и четврте године,  који су стекли услов за овјеру љетног и упис зимског  семестра, тј. упис наредне године, да у Студентску службу донесу индекс, са попуњеним подацима према наведеним табелама.

Студент има право уписа наредне године са правом преноса из претходне године највише 15 ECTS бодова.

За овјеру љетног семестара потребни су потписи наставника из свих предмета.

Прије уписа у наредну годину студија сви студенти су дужни да измире своја дуговања из претходне године студија. Да би Студентска служба извршила упис, салдо на финансијској картици мора бити нула.

Студенти морају донијети и потврду из Библиотеке Факултета да су се раздужили са позајмљеним књигама.

Студенти су обавезни у Студентској служби узети два обрасца ШВ – 20 (пријавне листове), које ће попуњене донијети заједно са индексом и уплатницом за упис зимског семестра, на износ од  40,00 КМ.

Наведене обавезе студенти требају извршити до 03.11.2023. године.

Студенти који нису стекли услов за упис наредне године,  обнову године морају урадити до 03.11.2023. године.

Апсолвенти су обавезни упис апсолвентског стажа или обнову апсолвентског стажа урадити до 03.11.2023. године.

У супротном губе статус редовног студента.  

Студенти који не буду уписали или обновили годину или апсолвентски стаж у предвиђеном року за накнадан упис или обнову године односно апсолвентског стажа треба да  уплате и додатну накнаду у износу од 40,00КМ према Трошковнику за накнаде Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2023/2024. годину.

 

                        Студијски програм: Индустријски менаџмент

 

ШКОЛСКА __2023_ / _2024__

____________друга______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Eнглески језик – 3 Проф. др Љерка Јефтић о 4 III 1 2
Математика – 3 Проф. др Душан Јокановић о 5 III 2 2
Механика за индустријско инжењерство Доц. др Радослав Вучуревић о 7 III 3 3
Пословно право Проф. др Витомир Поповић о 3 III 2 1
Основи менаџмента Проф. др Илинка Унковић о 6 III 3 2
Инжењерска економија Проф. др  Мирјана Миљановић о 5 III 2 2

                         

ШКОЛСКА __2023_ / _2024_

 

____________трећа______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Eнглески језик – 5 Проф. др Љерка Јефтић о 4 V 1 2
Машински елементи Доц. др Радослав Вучуревић о 6 V 3 3
Механика флуида Проф. др Будимирка Мариновић о 5 V 2 2
Менаџмент људских ресурса Доц. др Неда Елез о 5 V 2 2
Конвенционалне технологије – 2 Проф. др Обрад Спаић о 5 V 2 2
Алатне машине Проф. др Обрад Спаић о 5 V 2 2

 

ШКОЛСКА __2023_ / _2024__

 

____________четврта______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Oснове конструисања уз рачунарску подршку Доц. др Марина Милићевић о 6 VII 3 2
Управљање пројектима Проф. др Мирјана Миљановић о 5 VII 2 2
Управљање производњом Проф. др Обрад Спаић

Проф. др Мирјана Миљановић

о 6 VII 3 2
Енглески језик – 7 Проф. др Љерка Јефтић о 3 VII 1 2
Финансијски менаџмент Проф. др Илинка Унковић о 5 VII 2 2
Пројектовање производних система Проф. др Жељко Ђурић о 5 VII 2 2

        

Студијски програм: Индустријско инжењерство за енергетику

 

ШКОЛСКА __2023_ / _2024__

 

____________друга______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Eнглески језик – 3 Проф. др Љерка Јефтић о 2 III 1 1
Математика -3 Проф. др Душан Јокановић о 5 III 2 2
Механика – 2 (Кинематика) Проф. др Даворка Шаравања о 6 III 3 2
Механика флуида Проф. др Будимирка Мариновић о 6 III 3 2
Машински елементи Доц. др Радослав Вучуревић о 6 III 3 2
Екологија и алтернативни извори енергије Доц. др Велинка Томић о 5 III 2 2

 

 

ШКОЛСКА __2023_ / _2024_

 

____________трећа______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Пренос топлоте и масе Проф. др Будимирка Мариновић о 6 V 3 2
Енергетска постројења и опрема Проф. др Будимирка Мариновић о 5 V 2 2
Расхладни уређаји и топлотне пумпе Доц. др Радослав Вучуревић о 5 V 2 2
Хидраулика и пнеуматика Проф. др Будимирка Мариновић о 6 V 3 2
Нумеричке методе Проф. др Душан Јокановић о 6 V 3 1
Енглески језик – 5 Проф. др Љерка Јефтић о 2 V 1 1

 

ШКОЛСКА __2023_ / _2024_

 

____________четврта______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Аутоматизација процеса Проф. др Божидар Поповић о 5 VII 2 2
Трансформатори аероенергије Доц. др Гојко Крунић и 6 VII 3 2
Хидрауличне преноснице Доц. др Радослав Вучуревић и 5 VII 2 2
Истраживање тржишта и понашање потрошача Проф. др Мирјана Миљановић о 5 VII 2 2
Одржавање енергетских постројења Доц. др Гојко Крунић о 5 VII 2 2
Транспорт флуида цијевима Проф. др Горан Орашанин и 4 VII 2 2

 

 

 

 

Требиње, 04.10.2023. год.                                           СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Коментари су закључени.