Обавјештење за овјеру зимског и упис љетног семестра

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

Обавјештавају се студенти прве, друге, треће, четврте године као и апсолвенти, који су стекли услов за овјеру зимског и упис љетног семестра, да у студентску службу донесу индекс, са попуњеним подацима према наведеним табелама.

 За овјеру зимског семестара потребни су потписи наставника из свих предмета.

Уз индекс је потребно приложити и уплатницe за упис љетног семестра на износ од 24,00 КМ и 16,00 КМ (уплатнице се могу преузети у студентској служби).

Наведене обавезе студенти требају извршити до 03.03.2017. године.  

За овјеру зимског и упис љетног семестра послије наведеног датума студенти плаћају додатних 40,00 КМ, према Трошковнику за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2016/2017. годину.

Студенти који обнављају годину требају уплатити последњу рату, а студенти који финансирају своје школовање другу рату школарине, најкасније до 03.03.2017. године.

 

Студисјки програм: Индустријски менаџмент

 

 

                                          ШКОЛСКА __2016_ / _2017__

 

____________прва______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Физика Проф. др Зоран Љубоје о 5 II 2 2
Енглески језик – 2 Доц. др Љерка Јефтић о 4 II 2 2
Математика – 2 Проф.  др Душан Јокановић о 6 II 3 2
Програмирање и програмски језици Проф. др Слободан Ђукановић о 5 II 2 2
Основе индустријског инжењерства Доц. др Обрад Спаић о 5 II 2 2
Пословна етика и комуницирање Доц. др Мирјана Миљановић о 5 II 2 2

 

 

 

                                          ШКОЛСКА __2016_ / _2017__

 

____________друга______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Енглески језик – 4 Доц. др Љерка Јефтић о 4 IV 1 2
Управљање квалитетом Проф. др Петар Иванковић о 5 IV 2 2
Вјероватноћа и статистика Проф.  др Душан Јокановић о 5 IV 2 2
Термодинамика  

Проф. др Игор Вушановић

 

о 5 IV 2 2
Конвенционалне технологије – 1 Доц. др Обрад Спаић о 5 IV 2 2
Отпорност материјала Доц. др Обрад Спаић о 6 IV 3 3

 

 

 

 

                                          ШКОЛСКА __2016_ / _2017__

 

____________трећа______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                      (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Енглески језик – 6 Доц. др Љерка Јефтић о 4 VI 1 2
Конвенционалне технологије – 3 Проф. др Милан Вукчевић о 5 VI 2 2
Аутоматизација техничких система Доц. др Жељко Ђурић о 5 VI 2 2
Поузданост и одржавање техничких система Доц. др Жељко Ђурић о 5 VI 2 2
Организација предузећа Доц. др Жељко Ђурић о 6 VI 3 3
Рачуноводство за менаџмент Проф. др Илинка Унковић о 5 VI 2 2

 

 

 

                                          ШКОЛСКА __2016_ / _2017__

 

____________четврта______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Информациони системи Проф. др Здравко Кривокапић о 4 VIII 2 2
Предузетништво и бизнис Проф. др Илинка Унковић о 4 VIII 3 2
Енглески језик – 8 Доц. др Љерка Јефтић о 3 VIII 1 2
Поузданост и одржавање техничких система Доц. др Жељко Ђурић о 4 VIII 2 2
Основи маркетинга Доц. др Мирјана Миљановић о 4 VIII 3 2
Компјутерски интегрисана производња Доц. др Мирјана Миљановић и 4 VIII 2 2
Стручна пракса   о 2 VIII    

 

 

Студијски програм: Индустријско инжењерство за енергетику

                                          ШКОЛСКА __2016_ / _2017__

 

____________прва______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Техничка физика Проф. др Зоран Љубоје о 5 II 2 2
Енглески језик – 2 Доц. др Љерка Јефтић о 5 II 2 2
Математика – 2 Проф.  др Душан Јокановић о 6 II 3 2
Програмирање и компјутерски алати Проф. др Слободан Ђукановић о 5 II 2 2
Механика I (Статика) Проф. др Ранко Антуновић о 5 II 2 2
Електротехника Проф. др Божидар Крстајић о 4 II 2 2

 

                                       

 

 

ШКОЛСКА __2016_ / _2017__

 

____________друга______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Термодинамика Проф. др Игор Вушановић о 6 IV 3 2
Механика III (Динамика) Проф. др Ранислав Булатовић о 6 IV 3 2
Енергетски менаџмент у индустрији Доц. др Жељко Ђурић о 5 IV 2 2
Отпорност материјала Доц. др Обрад Спаић о 6 IV 3 2
Екологија и алтернативни извори енергије Доц. др Будимирка Мариновић о 5 IV 2 2
Енглески језик – 4 Доц. др Љерка Јефтић о 2 IV 1 1

 

 

 

 

 

 

                                          ШКОЛСКА __2016_ / _2017__

 

____________трећа______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Мјерења у енергетици Проф. др Радош Булатовић о 6 VI 3 2
Информациони системи Проф. др Здравко Кривокапић о 6 VI 3 2
Турбомашине Проф. др Урош Караџић о 6 VI 3 2
Клипне пумпе Доц. др Жељко Ђурић о 5 VI 2 2
Пумпе и вентилатори Доц. др Будимирка Мариновић о 5 VI 2 2
Енглески језик – 6 Доц. др Љерка Јефтић о 2 VI 1 1

 

 

                                          ШКОЛСКА __2016_ / _2017__

 

____________четврта______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Компјутерски интегрисани системи у енергетици Доц. др Мирјана Миљановић о 4 VIII 2 2
Принципи системског инжењеринга Доц. др Жељко Ђурић о 4 VIII 2 2
Организација виших пословних система у енергетици Доц. др Будимирка Мариновић о 4 VIII 2 2
Енергетска ефикасност производних система Доц. др Мирјана Миљановић о 4 VIII 2 2
Пројектовање хидроенергетских постројења Доц. др Горан Орашанин и 4 VIII 2 2
Стручна пракса   о 2 VIII 0 4

 

Uplatnice-2017

 

Студентска служба

Датум: 23.02.2017.

Коментари су закључени.