Обавјештење за студенте друге, треће и четврте године

 

 ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

Обавјештавају се студенти друге, треће и четврте године, који су стекли услов за овјеру љетног и упис зимског  семестра, тј. упис наредне године, да у Студентску службу донесу индекс, са попуњеним подацима према наведеним табелама.

Студент има право уписа наредне године са правом преноса из претходне године највише 15 ECTS бодова или два предмета.

 За овјеру љетног семестара потребни су потписи наставника из свих предмета.

Студенти су обавезни у Студентској служби узети два образаца ШВ – 20 (пријавне листове), које ће попуњене донијети заједно са индексом и уплатницом за упис зимског семестра, на износ од 42,00КМ.

Наведене обавезе студенти требају извршити до 28.10.2015. године.

Студенти који нису стекли услов за упис наредне године, обнову године морају урадити до 28.10.2015. године.

У супротном губе статус редовног студента.

Студијски програм: Индустријски менаџмент

 

ШКОЛСКА __2015_ / _2016__

 

____________друга______________                 ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Eнглески језик – 3 Доц. др Љерка Јефтић о 4 III 1 2
Математика -3 Проф. др Душан Јокановић о 5 III 2 2
Механика за индустријско инжењерство Проф. др Небојша Радић о 7 III 3 3
Пословно право Проф. др Витомир Поповић о 3 III 2 1
Основи менаџмента Проф. др Илинка Унковић о 6 III 3 2
Инжењерска економија Проф. др Раде Иванковић о 5 III 2 2

                                  

ШКОЛСКА __2015_ / _2016_

 

____________трећа______________                   ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Eнглески језик – 5 Доц. др Љерка Јефтић о 4 V 1 2
Машински елементи Проф. др Радош Булатовић о 6 V 3 3
Механика флуида Доц. др Жељко Ратковић о 5 V 2 2
Менаџмент људских ресурса Проф. др Петар Иванковић о 5 V 2 2
Конвенционалне технологије – 2 Доц. др Обрад Спаић о 5 V 2 2
Алатне машине Доц. др Обрад Спаић о 5 V 2 2

 

 ШКОЛСКА __2015_ / _2016__

 

____________четврта______________                   ______________прва_______________

  (година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Oснове конструисања уз рачунарску подршку Проф. др Јанко Јовановић о 6 VII 3 2
Управљање пројектима Проф. др Раде Иванковић о 5 VII 2 2
Управљање производњом Доц. др Обрад Спаић о 6 VII 3 2
Енглески језик – 7 Доц. др Љерка Јефтић о 3 VII 1 2
Финансијски менаџмент Проф. др Илинка Унковић о 5 VII 2 2
Пројектовање производних система Проф. др Тамара Гвозденовић о 5 VII 2 2

 

 

                        Студијски програм: Индустријско инжењерство за енергетику

 

ШКОЛСКА __2015_ / _2016__

 

____________друга______________                  ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Eнглески језик – 3 Доц. др Љерка Јефтић о 2 III 1 1
Математика -3 Проф. др Душан Јокановић о 5 III 2 2
Механика – 2 (Кинематика) Проф. др Ранислав Булатовић о 6 III 3 2
Механика флуида Доц. др Жељко Ратковић о 6 III 3 2
Машински елементи Проф. др Радош Булатовић о 6 III 3 2
Енергија и друштво Доц. др Благоје Шупић о 5 III 2 2

 

ШКОЛСКА __2015_ / _2016_

 

____________трећа______________                   ______________прва_______________

  (година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Пренос топлоте и масе Проф. др Дечан Ивановић о 6 V 3 2
Енергетска постројења и опрема Доц. др Саша Мујовић о 5 V 2 2
Расхладни уређаји и топлотне пумпе Проф. др Петар Иванковић о 5 V 2 2
Хидраулика и пнеуматика Доц. др Жељко Ђурић о 6 V 3 2
Цјевоводи и арматуре Проф. др Дарко Бајић о 6 V 3 2
Енглески језик – 5 Доц. др Љерка Јефтић о 2 V 1 1

 

ШКОЛСКА __2015_ / _2016_

 

____________четврта______________                  ______________прва_______________

  (година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Аутоматизација процеса Проф. др Тамара Гвозденовић о 5 VII 2 2
Трансформатори аероенергије Доц. др Горан Орашанин и 6 VII 3 2
Хидрауличне преноснице Доц. др Жељко Ђурић и 5 VII 2 2
Истраживање тржишта и понашање потрошача Проф. др Илинка Унковић о 5 VII 2 2
Одржавање енергетских постројења Доц. др Жељко Ђурић о 5 VII 2 2
Транспорт флуида цијевима   и 4 VII 2 2

 

 

Требиње, 16.10.2015. год.                                     

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари су закључени.