ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА

 

Обавјештавају се студенти другог циклуса студија да су обавезни до петка, 12.11.2021. године да обнове годину или да обнове апсолвентски стаж, у супротном губе статус редовног студента.

Студенти морају донијети и потврду из Библиотеке Факултета да су се раздужили са позајмљеним књигама.

Студенти су обавезни у Студентској служби узети два обрасца ШВ – 30 (пријавне листове), које ће попуњене донијети заједно са индексом и уплатницама.

Студенти који не буду обновили годину или апсолвентски стаж у предвиђеном року за накнадну обнову године односно апсолвентског стажа треба да  уплате и додатну накнаду у износу од 40,00 КМ према Трошковнику за накнаде Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2021/2022. годину.

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Требиње, 09.11.2021. године

 

 

Коментари су закључени.