Обавјештење за студенте II, III и IV године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти друге, треће и четврте године, који су стекли услов за овјеру љетног и упис зимског  семестра, тј. упис наредне године, да у Студентску службу донесу индекс, са попуњеним подацима према наведеним табелама.

Студент има право уписа наредне године са правом преноса из претходне године највише 15 ECTS бодова или два предмета.

 За овјеру љетног семестара потребни су потписи наставника из свих предмета.

Студенти су обавезни у Студентској служби узети два образаца ШВ – 20 (пријавне листове), које ће попуњене донијети заједно са индексом и уплатницом за упис зимског семестра, на износ од 40,00КМ.

Наведене обавезе студенти требају извршити до 31.10.2017. године.

Студенти који нису стекли услов за упис наредне године као и апсолвентског стажа, обнову године односно обнову апсолвентског стажа морају урадити до 31.10.2017. године. У супротном губе статус редовног студента.  

Студенти који не буду уписали или обновили годину или апсолвентски стаж у предвиђеном року за накнадан упис или обнову године односно апсолвентског стажа треба да  уплате и додатну накнаду у износу од 40,00КМ према Трошковнику за накнаде Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2017/2018. годину.

                       

 

Студијски програм: Индустријски менаџмент

ШКОЛСКА __2017_ / _2018__

____________друга______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Eнглески језик – 3 Доц. др Љерка Јефтић о 4 III 1 2
Математика – 3 Проф. др Душан Јокановић о 5 III 2 2
Механика за индустријско инжењерство Проф. др Небојша Радић о 7 III 3 3
Пословно право о 3 III 2 1
Основи менаџмента Проф. др Илинка Унковић о 6 III 3 2
Инжењерска економија Доц. др Мирјана Миљановић о 5 III 2 2

 

                                      ШКОЛСКА __2017_ / _2018_

____________трећа______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Eнглески језик – 5 Доц. др Љерка Јефтић о 4 V 1 2
Машински елементи Проф. др Радош Булатовић о 6 V 3 3
Механика флуида Доц. др Будимирка Мариновић о 5 V 2 2
Менаџмент људских ресурса Проф. др Илинка Унковић о 5 V 2 2
Конвенционалне технологије – 2 Доц. др Обрад Спаић о 5 V 2 2
Алатне машине Доц. др Обрад Спаић о 5 V 2 2

 

 ШКОЛСКА __2017_ / _2018__

____________четврта______________,                    ______________прва_______________

  (година студијског програма)                                       (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Oснове конструисања уз рачунарску подршку Проф. др Јанко Јовановић о 6 VII 3 2
Управљање пројектима Доц. др Мирјана Миљановић о 5 VII 2 2
Управљање производњом Доц. др Обрад Спаић о 6 VII 3 2
Енглески језик – 7 Доц. др Љерка Јефтић о 3 VII 1 2
Финансијски менаџмент Проф. др Илинка Унковић о 5 VII 2 2
Пројектовање производних система Доц. др Мирјана Миљановић о 5 VII 2 2

Студијски програм: Индустријско инжењерство за енергетику

 

ШКОЛСКА __2017_ / _2018__

____________друга______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Eнглески језик – 3 Доц. др Љерка Јефтић о 2 III 1 1
Математика -3 Проф. др Душан Јокановић о 5 III 2 2
Механика – 2 (Кинематика) Проф. др Ранислав Булатовић о 6 III 3 2
Механика флуида Доц. др Будимирка Мариновић о 6 III 3 2
Машински елементи Проф. др Радош Булатовић о 6 III 3 2
Енергија и друштво Доц. др Шупић Благоје о 5 III 2 2

 

 

ШКОЛСКА __2017_ / _2018_

____________трећа______________,                    ______________прва_______________

  (година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Пренос топлоте и масе Проф. др Дечан Ивановић о 6 V 3 2
Енергетска постројења и опрема Проф. др Саша Мујовић о 5 V 2 2
Расхладни уређаји и топлотне пумпе Доц. др Будимирка Мариновић о 5 V 2 2
Хидраулика и пнеуматика Доц. др Жељко Ђурић о 6 V 3 2
Цјевоводи и арматуре Проф. др Дарко Бајић о 6 V 3 2
Енглески језик – 5 Доц. др Љерка Јефтић о 2 V 1 1

 

ШКОЛСКА __2017_ / _2018_

 

____________четврта______________,                    ______________прва_______________

  (година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Аутоматизација процеса Доц. др Божидар Поповић о 5 VII 2 2
Трансформатори аероенергије Доц. др Будимирка Мариновић и 6 VII 3 2
Хидрауличне преноснице Доц. др Жељко Ђурић и 5 VII 2 2
Истраживање тржишта и понашање потрошача Проф. др Илинка Унковић о 5 VII 2 2
Одржавање енергетских постројења Доц. др Жељко Ђурић о 5 VII 2 2
Транспорт флуида цијевима Доц. др Горан Орашанин и 4 VII 2 2

 

Требиње, 09.10.2017. год.

 СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Коментари су закључени.