Обавјештење за студенте III године

 

OБAВJEШTEЊE

 

Oбaвjeштaвajу сe студeнти III гoдинe студиjскoг прoгрaмa Индустријско инжењерство за енергетику дa ћe сe 19. и 23.10.2015. гoдинe нaстaвa извoдити пo сљeдeћeм рaспoрeду:

 

Смјер индустријско инжењерство за енергетику

 

 

ДАТУМ 19.10.2015. 23.10.2015.
 

III ГОД И Н А

 

900-1045

Енергетска постројења и опрема

(предавања – амфитеатар)

Доц. др Саша Мујовић

 

11001145

Енглески језик 5

(вјежбе – амфитеатар)

Маја Ковачевић

 

 

 

800-945 Цјевоводи и арматуре

(вјежбе – сала 1)

Мр Гојко Крунић

 

1000-1145

Енергетска постројења и опрема (предавања – сала 1)

Доц. др Саша Мујовић

 

12001345

Расхладни уређаји и топлотне пумпе

(вјежбе – сала 1)

Мр Радослав Вучуревић

 

 

 

 

Коментари су закључени.