ОБАВЈЕШТЕЊЕ за све студенте

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти Факултета за производњу и менаџмент Требиње да од школске 2016/17. године, према Закону о измјенама и допунама закона о високом образовању РС – Број 108, од 10.12.2013. године, члан 8, став 4, у случају да обнови студијску годину редован студент чије се студије финансирају из буџета РС прелази у статус редовног студента који суфинансира своје школовање.

Студент који сноси трошкове студија као суфинансирајући студент првог циклуса студија може стећи статус редовног студента чије се студије финансирају из буџета РС под условима прописаним чланом 2, став 4 Правила о поступку рангирања студената који суфинансирају трошкове студирања за прелазак у статус студента чије се студије финансирају на терет буџета РС (Закон о измјенама и допунама закона о високом образовању РС – Број 108, од 10.12.2013. године, члан 8, став 5).

Наведени Закон и Правила налазе се на сајту Факултета (Oпшти акти) и Универзитета у Источном Сарајеву.

 

Студентска служба

Коментари су закључени.