Објављене прелиминарне ранг-листе стипендиста

Министарство просвјете и културе објавило је данас прелиминарну ранг-листу стипендиста студија у Републици Српској, према којој ће бити додијељено 969 стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија у Републици Српској.

Комисија за додјелу стипендија предложила је да се успјешним студентима првог, другог и трећег циклуса студија додијели 705  стипендија и то студентима првог циклуса студија на високошколским установама које се финансирају из биџета 598 стипендија, студентима другог циклуса студија 53 стипендије и студентима трећег циклуса студија 8 стипендија. Студентима првог циклуса студија на високошколским установама које се не финансирају из буџета, додијељенo је 46 стипендија.

Комисија за додјелу стипендија предложила је да се осталим студентима првог циклуса студија додијели 236 стипендија, студентима са пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама Републике Српске првог циклуса студија 18 стипендија и студентима са инвалидитетом првог, другог и трећег циклуса студија, који остварују право на додатак за помоћ и његу другог лица 10 стипендија.

Буџетом Републике Српске планирано је 1.970.000 марака за стипендирање студената студија у Републици Српској. Мјесечни износ стипендије износи 200 марака и исплаћује се у десет једнаких рата.

Студенти који су конкурисали за стипендију Министарства просвјете и културе и испуњавају услове конкурса, а додијељена им је стипендија Фондације „Др Милан Јелић“, изузети су из разматрања Министарства, јер је износ стипендије Фондације већи.

Студенти који су конкурисали за стипендију Министарства просвјете и културе и испуњавају услове конкурса, а додијељена им је стипендија од другог јавног извора стипендирања, имају могућност да се  опредијеле за једну стипендију и то у року од осам дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе. Уколико се студент одлучи за стипендију Министарства просвјете и културе, потребно је да достави увјерење/рјешење/потврду од другог даваоца (општине) да се одриче стипендије из другог јавног извора стипендирања. Уколико Министарство накнадно установи да се студент није одрекао стипендије из другог јавног извора стипендирања, стипендија ће му бити обустављена.

На јавни конкурс за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија у Републици Српској за 2016. годину  пријавила су се 1.734 студента. Услове конкурса није испунило 325 студената, док је њих 440 испунило услове конкурса, али су приликом рангирања остали испод црте.

Раду Комисије за додјелу стипендија присуствовао је и представник Уније студената Републике Српске.

Извор: Министарство просвјете и културе РС

Коментари су закључени.