ОБОГАЋЕН БИБЛИОТЕЧКИ ФОНД ФАКУЛТЕТА ИЗДАЊИМА ФТН НОВИ САД

У оквиру споразума о сарадњи ФТН Нови Сад и ФПМ Требиње, уступљена је на кориштење значајна колекција уџбеника са преко 120 универзитетских издања из научних области које се изучавају на студијским програмима ФПМ.
У име студената и наставника нашег факултета изражавамо огромну захвалност руководству ФТН на подршци која ће у веома скорој будућности разултирати и другим облицима сарадње, што је договорено на састанку руководства оба факултета у Новом Саду 11.9. 2021. године.

Коментари су закључени.