Одлука о броју редовних студената

У Службеном гласнику Републике Српске објављена је Одлука о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и прву годину другог циклуса студија у академској 2018/19. години на јавним високошколским установама у РС.

Одлуком Владе РС,  утврђен је упис 4.701 студента на прву годину првог циклуса студија.

Од тог броја, на Универзитету у Источном Сарајеву, планирано је да се упише 1.955 редовних студента.

Како је наведено, на Универзитету у Источном Сарајеву, за 965 студената предвиђено је да се школовање финансира из буџета, док је за 990 студената предвиђено да суфинансирају своје школовање.

Влада  је одлучила да се на прву годину другог циклуса студија у РС упише 1.325 студената.

На Универзитету у Источном Сарајеву, планиран је упис 535 редовних студената, од чега ће се школовање 26 студената финансирати из буџета, а за 509 студената је предвиђено да суфинансирају своје школовање.

Универзитет у Источном Сарајеву одредиће својим актом број студената који сами финансирају своје школовање, као и број студената страних држављана и вандредних студената, у складу са кадровским и материјално – техничким условима.

Одлуку о броју редовних студената можете погледати овдје.

Коментари су закључени.