Одржан радни састанак тима за сарадњу ФПМ-а са представницима привреде града Требиња и регије

Данас је на Факултету на производњу и менаџмент Требиње одржан радни састанак тима за сарадњу Факултета за производњу и менаџмент, Универзитета у Источном Сарајеву, са привредом града Требиња и регије. Овај састанак је у складу са мисијом и стратегијом Универзитета базираној на тјешњој сарадњи науке и привреде. Основни закључак састанка јесте изналажење модалитета за заједничке пројекте Универзитета и привредних субјеката, као и што већа укљученост студената факултета у рјешавању практичних проблема у привреди кроз разне облике стручне праксе, семинара и других облика практичне наставе и истраживања. Посебан акценат стављен је на сегмент ИТ технологија кроз специјализован софтвер управљања ЕРП, као и на концепт цјеложивотног учења које ће факултет иницирати уз подршку Универзитета. Учесници састанка су сагласни да је Универзитет у Источном Сарајеву један од најважнијих ресурса Херцеговине и Републике Српске. Договорен је термин наредног састанка на којем ће по потреби присуствовати и представници руководства Универзитета, на ком ће чланови радне групе разматрати јасно дефинисане приједлоге будућих пројеката, који су већ данас идејно наговјештени.

У медјувремену ће на Факултету за производњу и менаџмент бити организован семинар о методологији аплицирања на сложене медјународне пројекте.

Састанку су присуствовали декан факултета проф. др Душан Јокановић, продекан за наставу проф. др Обрад Спаић, продекан за научно-истраживачки рад доц. др Мирјана Миљановић, начелник одјељења за привреду града Требиња Раденко Драшковић, Раде Марић, члан Управног одбора Сwисслион Требиње, директор подручне привредне коморе,Веселин Савић, директор фонда за запошљавање Драган Поповић, директор Туристичке организације Требиње Марко Радић, Васо Вујичић испред ИТ сектора и Ранко Бибердџић испред Агенције за мала и средња предузећа.


Састанак тима за сарадњу ФПМ-а са представницима привреде града Требиња и регије

Коментари су закључени.