Отворен позив CERN-а за COFUND стипендије

CERN, Европска организација за нуклеарна истраживања, расписала је у оквиру програма Марије Кири конкурс за COFUND програм стипендија.

За овај програм могу конкурисати заинтересовани кандидати из читавог свијета који желе да стекну истраживачко искуство у интернационалном окружењу и који посједују знања у оквиру сљедећих студијских области: инжењерство, физика честица, рачунарство и примјењене науке.

У оквиру програма кандидатима се пружа могућност за запослење у трајању од 3 године, као и могућност да проведу 12 мјесеци на универзитету, истраживачком институту или компанији по сопственом избору изван CERN-a.

Кандидати заинтересовани за овај програм морају имати завршене докторске студије или не мање од 4 и не више од 10 година искуства након завршетка посљедњег нивоа студија кој им омогућава упис на докторске студије.

Неопходно је добро познавање једног од званичних језика CERN-a (енглески или француски).


Рок за пријаву је 01. март 2016. године.


Програм је покривен стипендијом, којом је кандидату обезбјеђена мјесечна новчана накнада, трошкови пута и осигурања, као и додатак на конто трошкова смјештаја.

Додатне информације: jobs.web.cern.ch/job/11697

Извор: http://www.ues.rs.ba/

Коментари су закључени.