Отворене апликације за SUNBEAM

SUNBEAM је Еrasmus Mundus акција 2 програм који је намијењен размјени студената и запослених на високошколским установама из ЕУ земаља и земаља Западног Балкана. Размјена студената и запослених је покривена одговарајућим стипендијама и цио програм финансира Европска комисија.

Програм окупља групу универзитета из ЕУ земаља и групу универзитета са Западног Балкана (партнери на пројекту), који између себе могу размјењивати студенте на свим нивоима студија, као и запослене, и то административни и академски кадар.

Доступни су сљедећи нивои мобилности:

 • Размјена на нивоу мастер, докторских и постдокторских студија
 • Цијеле мастер и докторске студије
 • Размјена наставног и ваннаставног особља

Напомена: Кандидати заинтересовани за размјену на вишим нивоима студија, као и академско и административно особље, морају контактирати одабрани ЕУ универзитет и са њима договорити план размјене.

ЕУ универзитети укључени у овај програм:

 • Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italy
 • Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Italy
 • Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Italy
 • Università Ca’ Foscari Venezia, Italy
 • University of Split, Croatia
 • University of Zadar, Croatia
 • University of Ioannina, Greece
 • University of Ljubljana, Slovenia
 • University of Primorska, Slovenia

 


Рок за пријаву: 31. март 2015. године.


Додатне информације: www.sunbeam.univpm.it/EN/home

Извор: http://www.ues.rs.ba/

Коментари су закључени.