ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ НА РАЗМЈЕНУ СА УНИВЕРЗИТЕТОМ У КРАГУЈЕВЦУ – KA171

Обавјештавају се наставници, сарадници и студенти Факултета за производњу и менаџмент Требиње да могу да се пријаве за размјену са Универзитетом у Крагујевцу из Републике Србије преко програма Erasmus+ KA171 и то за љетњи семестар ак. 2023/2024. годиме који почиње у фебруару 2024. године.

  • За наставнике и сараднике (staff mobility for teaching)

Доступно је једно мјесто за наставну размјену (наставници и сарадници) у трајању од 7 дана (покривени су трошкови дневница и трошкови пута).

Уз писмену пријаву за мобилност коју треба доставити на протокол Факултета за производњу и менаџмент Требиње, доставити и кратак план размјене (тема и кратак опис предавања које ће кандидат одржати током размјене, активности које планира спроводити и сл …).

  • За студенте (Student mobility for studies BiH → UNIKG)

Доступно је једно мјесто за студентску размјену (студенти Факултета за производњу и менаџмент Требиње) у трајању од једног семестра – 4 мјесеца (студент добија потпуни грант средстава за сваки мјесец плус трошкови пута).

Уз писмену пријаву за студентску мобилност, која се предаје на протокол Факултета, студенти прилажу мотивационо писмо у краткој форми и кратку биографију.

 

За избор кандидата за размјену под тачкама 1) и 2) формираће се трочлане комисије Факултета које ће изврштит одабир кандидата у скалду са Правилником о међународној размјени УИС-а. Након тога, коначну одлуку о прихватању кандидата доноси Универзитет у Крагујевцу.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН 5 РАДНИХ ДАНА (ДО 13.12.2023. ГОДИНЕ).

Све потребне информације могу се добити у служби за међународну сарадњу Универзитета у Источном Сарајеву iroffice@ues.rs.ba или контакт особи за међународну сарадњу Факултета за производњу и менаџмент (marina.milicevic@fpm.ues.rs.ba).

Коментари су закључени.