Предавања кандидата за избор у звање

У складу са чланом 7. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, дана 23.06.2014. године у амфитеатру Факултета биће одржано предавање пријављених кандидата по расписаном конкурсу објављеном у дневном листу Глас Српске од 02.04.2014. године, односно Исправке и допуне конкурса објављене у дневном листу Глас Српске од 09.04.2014. године за избор у звање доцента за ужу научну област Менаџмент.

Предавања ће се излагати сљедећим редом:

Др Мирослав Мишкић, предавање под називом „Менаџмент управљања ризицима у осигурању са посебним освртом на ризике од националних катастрофа“, одржаће се са почетком у 13.00 часова,

Др Дражен Јовановић, предавање под називом „Функција и стил лидера у организацији“, са почетком у 14.00 часова.

Кандидати ће предавања изложити пред Комисијом коју је именовало Научно-наставно вијеће Факултета за производњу и менаџмент Требиње, Одлуком број: 05-05/14 од 20.05.2014. године, у саставу:

1. Доц. др Душан Јокановић, предсједник Комсије,

2. Проф. др Раде Иванковић, члан Комисије,

3. Проф. др Илинка Унковић, члан Комсије.

Требиње, 11.06.2014. године

ДЕКАН

Доц. др Душан Јокановић

Коментари су закључени.