Предавање Небојше Рикало

Извршни директор Сектора управљања имовином у ЗДП Електро-Херцеговина а.д. Требиње, Небојша Рикало, дипл. инг. ел., 06. 06. 2023. године, одржао је предавање студентима и наставницима Факултета за производњу и менаџмент Требиње, ученицима средњих школа и заинтересованим суграђанима на тему „Улога дистрибутивних  предузећа у електроенергетском систему Републике Српске.

Предавање је одржано на позив руководства Факултета за производњу и менаџмент Требиње, у циљу приближавања практичних искустава из привреде унутар Републике Српске младим људима и студентима.

Том приликом, директор Рикало је рекао да је Електро-Херцеговина а.д. Требиње предузеће регионалног типа, и да своју дистрибутивну дјелатност обавља на подручју југоисточног дијела Републике Српске, као и да, осим ове дјелатности, врши пројектовање, изградњу, реконструкцију и санацију електроенергетских објеката, надзор, извођење радова и израду прикључака на дистрибутивну мрежу.

Директор Рикало је, такође, рекао да у склопу предузећа послује 5 теренских јединица, да годишње испоручи око 222 GWh електричне енергије, што чини око 6% укупне дистрибутивне потрошње у Републици Српској, или око 33500 потрошача, од тога око 30250 чине домаћинства и око 3250 потрошачи у категоријама велепотрошње. Предузеће газдује са 9 трафостаница високог напона – 35/10 kV, као и 718 трафостаница средњег напона – 10/0,4 kV. Изграђено је 1345 километара висконапонске мреже и 1425 километара нисконапонске мреже. Дистрибутивна мрежа којом управља Електро-Херцеговина је изузетно разуђена и обухвата велики географски простор, с обзиром на релативно мали број потрошача, истакао је директор Рикало.

Поред тога, директор Рикало је ученицима средњих школа, студентима, наставницима и сарадницима у настави, као и заинтересованим суграђанима објаснио специфичности Електро-Херцеговине у односу на друге Електродистрибуције, као и све процесе који се одвијају у Електро-Херцеговини.


Коментари су закључени.