Радни састанак тима за сарадњу ФПМ-а са привредом града Требиња

Данас је на Факултету за производњу и менаџмент Требиње одржан радни састанак тима за сарадњу Факултета са привредом града Требиње, у сврху умрежавања јавног, пословног и научно-истраживачког сектора. Састанку су присуствовали представници Факултета, студенти, начелник одјељења за привреду града Требиња, представници Swisslion Индустрија Алата Требиње, представници предузећа „ТДС Тарана“ и представници предузећа SYSTRAX.

Циљ састанка је рјешавање конкретних привредних проблема и интензивнијег укључивање студената у рјешавање проблема пословања кроз специјализован софтвер управљања ЕРП. Комплетан ERP систем би се имплементирао у одговарајућа предузећа кроз 3 фазе: упознавање студента са програмом, кроз групни рад укључивањем студената од самог почетка у пројекат и формирање подтимова за одговарајуће пројекате. Закључак састанка јесте да сљедећи корак буде посјета привредних субјеката у окружењу који покажу интерес за ERP системом, како би се приступило имплементацији.


Радни састанак тима за сарадњу ФПМ-а са привредом града Требиња

Коментари су закључени.