Расправа о библиотечко-информационој дјелатности

Народна скупштина Републике Српске, на Осмој сједници одржаној 10. децембра 2015. године, одлучила је да се Нацрт закона о библиотечко-информационој дјелатности, упути на јавну расправу, јер се наведеним Нацртом закона уређују питања која су од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције.

Народна скупштина Републике Српске, на Осмој сједници одржаној  10. децембра 2015. године, одлучила је да се Нацрт закона о библиотечко-информационој дјелатности, упути на јавну расправу, јер се наведеним Нацртом закона уређују питања  која су од посебног значаја  за грађане и о којима је неопходно да се најшире консултују заинтересовани органи и организације, научне и стручне институције.

Јавна расправа о Нацрту закона о библиотечко-информационој дјелатности одржаће се уМатичној библиотеци Источно Сарајево, у понедјељак 11.01.2016. године, са почетком у 11.00 часова.

Нацрт закона погледајте у прилогу.

Извор: www.narodnaskupstinars.net


Преузмите додатак кликом на линк  


Коментари су закључени.