Размјена студената у оквру Еразмус + КА 1 програма

У оквиру програма Еразмус + КА1 за студенте нашег Универзитета нуди се могућност боравка од једног семестра на Универзитету Хаен у Шпанији Универзитет Хаен нуди могућност боравка за три студента првог циклуса студија у трајању од једног семестра (4 мјесеца). Рок за пријаву и одабир кандидата је 21. jуни 2021. године, а за достављање имена студента одабраних од стране Факултета за производњу и менаџмент за међународну размјену Служби за међународну сарадњу Универзитета у Источном Сарајеву је 25. јуни 2021. године. За све додатне информације, подршку и помоћ приликом процеса одабира студената потребно је обратити се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета у Источном Сарајеву путем телефона 057 320 330 или на имејл iroffice@ues.rs.ba

ПРИЈАВА

на конкурс за ЕРАСМУС+ КА1 програм мобилности са Универзитетом Хаен- Шпанија

Сви заинтересовани кандидати за ЕРАСМУС+ КА1 програм мобилности са Универзитетом Хаен – Шпанија треба да се пријаве и доставе продеканима факултета следеће документе најкасније до 11.6. 2021. године:
1. Потврду о упису на одређену годину студија
2. Потврду о положеним испитима са тренутним просјеком оцјена
3. Биографију (формат Еуропас (Europass) биографије, доступан на интернету)
4. Мотивационо писмо
5. Потврду о познавању енглеског/шпанског језика (прихвата се потврда или сертифика језичких школа или копија положеног предмета језика из индекса)

Сви приложени документи ће бити бодовани од стране Комисије, коју чине:
1). Продекан за наставу факултета, проф. др Обрад Спаић,
2). Продекан за научно-истраживачки рад факултета, доц. др Мирјана Миљановић
3). доц. др Марина Милићевић
4). Представник студентске службе, Миланка Комненић

У случају једнаког броја бодова, предност се даје кандидату који испуњава 1 или више од сљедећих услова: 1). бољи просјек оцјена, 2). мање неположених испита из претходних година, 3). старија година, 4). боље владање страним језиком, 5). необновљена година и 5). кандидат који својим евентуалним одласком не нарушава наставни процес на одређеном предмету/смијеру/групи у наредној школској години. Комисија ће коначну листу кандидата за размјену објавити 14.6.2021. године.

Коментари су закључени.