Размјена студената у оквру Еразмус + КА 1 програма

У оквиру програма Еразмус + КА1 за 14 студента нашег Универзитета нуди се могућност боравка од једног или два семестра на Универзитету Хаен у Шпанији.

Универзитет Хаен нуди могућност боравка за једанест студената првог циклуса студија у трајању од два семестра (9 мјесеци) и три студента другог циклуса студија у трајању од једног семестра (4 мјесеца).

  • Три студента првог циклуса студија из области пословна администрација (Економски факултет Пале, Економски факултет Брчко, Факултет пословне економије Бијељина – по један студент);
  • Шест студената (четири студента првог циклуса и два студента другог циклуса) из области телекомуникације и информатика/рачунарство (Саобраћајни факултет (3+1) и Електротехнички факултет (3+1));
  • Два студента (један студент првог циклуса и један студент другог циклуса) из области индустријски менанџмент (Факултет за произовдњу и менанџмент);
  • Три студента (два студента првог циклуса и један студент другог циклуса) из области лингвистика – језици (Филозофски факултет).

Рок за достављање имена студента који ће ићи на међународну размјену је 8. јуни 2018. године.

За све додатне информације, подршку и помоћ приликом процеса одабира студената потребно је обратити се Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета у Источном Сарајеву путем телефона 057 320 330 или на имејл iroffice@ues.rs.ba и nina.licina.ues@gmail.com.

Коментари су закључени.