Семинар – Стање и могућности развоја соларне енергетике у Србији

Факултет за производњу и менаџмент Требиње и Факултет техничких наука Нови Сад организују стручни једнодневни семинар из области енергетике.

Семинар ће се одржати у петак, 12. 5. 2017. године на Факултету за производњу и менаџмент Требиње. Тема семинара је СТАЊЕ И МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА СОЛАРНЕ ЕНЕРГЕТИКЕ У СРБИЈИ.

Предавања ће одржати професори Факултета техничких наука из Новог Сада. Семинар је још једна у низу активности које ова два Факултета заједно реализују.

Програм рада Семинара:
09:00 h – Отварање Семинара;
09:15 h – Тема 1: Потенцијал и стартегија развоја соларне електроенегетике у Србији, проф. др Владимир Катић, Продекан Факултета техничких наука Нови Сад;
09:45 h – Тема 2: Соларна енегетика у Србији – преглед решења, мс Немања Савић, стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
10:15 h – Тема 3; Удео соларне енергије у смањењу емисије CO2 – студија случаја – Колико је чиста енергија из фотонапонских електрана?, Александар Несторовић, Никола Арсеновић, Стефан Исаковић, Никола Стратијев, студенти студијског програма Чисте енергетске технологије ФТН Нови Сад;
10:45 h – Пауза за освежење
11:00 h – Тема 4: Искуства у раду соларних електрана у Србији, доц. др Борис Думнић, директор ДЕЕТ, ФТН Нови Сад;
11:30 h – Тема 5: Принципи пројектовања и регулатива за ФН електране у Србији, доц. др Драган Милићевић, ФТН Нови Сад;
12:00 h – Тема 6: Исплативост/техно-економски аспекти соларне енергије у Србији, доц. др Борис Думнић, директор ДЕЕТ, ФТН Нови Сад;
12:30 h – Дискусија
13:00 h – Затварање Семинара

Позивамо све заинтересоване студенте и грађане да присуствују Семинару.

Коментари су закључени.