ШКОЛА „AutoCAD 2016“

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МЕНАЏМЕНТ ТРЕБИЊЕ

 

ОБУКА СТУДЕНАТА И НАСТАВНИКА ИЗ ОБЛАСТИ

КОНСТРУИСАЊА УЗ РАЧУНАРСКУ ПОДРШКУ

ШКОЛА „AutoCAD 2016

 

Факултет за производњу и менаџмент Требиње организује курс из софтверског пакета „AutoCAD 2016. Курс је намјењен првенствено студентима Факултета за производњу и менаџмент Требиње са студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику, али сви заинтересовани студенти и наставници могу се пријавити за похађање курса. Похађање овога курса за студенте Факултета за производњу и менаџмент Требиње је бесплатно.

Настава ће се одвијати у Рачунарској сали Факултета и то у терминима који зависе од броја полазника. Темини ће бити конципирани на начин да настава траје укупно 50 школских часова, рачунајући и провјере знања. Планирано је да Школа „AutoCAD 2016“ траје 1 семестар.

Обука се састоји из два дијела: обука за употребу софтверског пакета „AutoCAD 2016-2D“ и „AutoCAD 2016-3D“.

У првом дијелу се обрађују теме:

 • упознавање са AutoCAD-ом,
 • креирање једноставних цртежа,
 • манипулисање објектима,
 • мијењање објеката,
 • организација цртежа и особине објеката,
 • шрафирање и мијењање шрафура,
 • котирање објеката,
 • рад са текстом,
 • рад са вишеструко употребљивим садржајем (блокови),
 • прикази за штампање и штампање
 • шаблонски цртежи.

 

Трајање првог дијела је 15 школских часова послије чега слиједи провјера знања у којој треба израдити комплетан 2D цртеж према тексту задатка, одабрати одговарајући формат, размјеру и припремити га за штампу.

Други дио, 3D конструисање обрађује следеће теме:

 • увод у просторно моделирање,
 • рад са командама за приказивање објеката у три димензије, сналажење у простору,
 • креирање просторних линијских објеката,
 • површински примитиви, сложене форме,
 • пуно тијело (солид), креирање,
 • Булове операције са пуним тијелима,
 • пуна тијела сложених облика,
 • додјељивање материјала,
 • појам свјетла,
 • рендеровање и приказивање слике.

 

Трајање другог дијела је 30 школских часова послије чега слиједи провјера знања. На практичном примјеру полазник мора показати разумијевање свих изложених принципа рада и висок степен самосталности у изради једноставног просторног облика, додјељивања материјала и свјетла, рендеровани приказ у облику растерског фајла-слике.

Заинтересовани кандидати могу се пријавити на адресу fpmtrebinje@gmail.com или директно у просторијама студентске службе Факултета.

 

 

Требиње, 3.10.2017. године Продекан за наставу
Проф. др Обрад Спаић

 

Коментари су закључени.