Споразум о пословној сарадњи

 

Данас, 30.12.2014. године, у деканату Факултета за производњу и менаџмент Требиње, декан Факултета за производњу и менаџмент Требиње (Универзитет у Источном Сарајеву), проф. др Душан Јокановић и директор Подручне привредне коморе Требиње (Привредна комора Републике Српске), Веселин Савић, потписали су Споразум о пословној сарадњи. Споразум предвиђа успостављање пословно-техничке сарадње у истраживачкој, развојној и образовној дјелатности у циљу остварења напретка у техници и технологији, као и успостављања и унапређења сарадње Факултета са привредним организацијама. Сарадња ће се реализовати кроз заједничке активности у научно-истраживачкој области, заједничко учешће у пројектима, организовање симпозијума и семинара значајних за привредни развој, као и кроз рад на другим научним и стручним пословима из области које спадају у дјелатност споразумних страна.

 

Sporazum o poslovnoj saradnji sa privrednom komorom

 

 

Коментари су закључени.