Стицање стручне праксе боравком у инсотранству – IAESTE

IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) је међунардоно удружење за размјену студената ради стицања стручне праксе. Ова организација је регистрована у Босни и Херцеговини, са сједиштем Националног комитета у Бањалуци.

Више информација можете добити на адреси: http://iaeste.ba/o-nama/

Сваке године, рок за предају „номинације“ студента за одабир праксе је 15. март.

Коментари су закључени.