Студенти ФПМ у  пројектима мобилности – Erasmus + и CEEPUS

Факултет за производњу и менаџмент Требиње активно учествује у међународним пројектима мобилности наставника и студената.  Овим пројектима обезбјеђује се сарадња са другим универзитетима, а све у складу са посебним споразумима о сарадњи које посједује Универзитет у Источном Сарајеву. Најчешћи облици овакве сарадње остварују се кроз програмске линије Еrasmus+ и CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies ). Студенти најешће проводе један до два семестра на другој партнерској високошколској установи, похађају наставу и учествују равноправно у свим активностима. Послије боравка сви облици провјере знања верификују се на матичном факултету. Професори проводе  до 7 до 10 дана са јасно дефинисаним планом наставних и научно-истраживачких активности. Овакви пројекти су изванредна прилика за снажење сарадње са партнерским факултетима како на пољу наставног процеса тако и на пољу научно-итраживачког рада.

Тренутно наши студенти Јелена Нинковић и Мирослав Батинић бораве  љетњи семестар на Машинском факултету Универзитета Црне Горе  односно Факултету инжињерских наука  Универзитау у Крагујевцу.

Желимо им пуно успјеха и нових пријатељстава током њиховог студијског боравка.


Коментари су закључени.