За суфинансирање научно-истраживачког рада 150.000 КМ

 

Министарство науке и технологије расписало је конкурс за суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима у иностранству у 2015. години, суфинансирање учешћа у научно-истраживачким програмима Европске уније у 2015. години, као и суфинансирање доласка страних научника по позиву ове године, за шта је укупно предвиђено 150.000 КМ.

За подршку учешћа истраживача на научним скуповима у иностранству Министарсво науке и технологије је ове године предвидјело 120.000 КМ, а пријаве на конкурс заједнички подносе научно-истраживачка организација која је уписана у Регистар научно-истраживачких организација који се води при Министарству и E-CRIS.RS систем и кандидат који учествује на научном скупу.

Обавезно је да пријављени кандидат посједује научно, односно наставно-научно или сарадничко звање и да је пријављен у E-CRIS.RS систем. Ако један научни рад има више аутора, финансијску подршку Министарства може добити само један кандидат, а аутори између себе бирају представника који ће конкурисати за новац.

За суфинансирање учешћа у научно-истраживачким програмима Европске уније Министарство је ове године први пут одвојило 20.000 КМ.

Министарство за учешће у оквирним програмима Европске уније суфинансира припрему израде пројектних приједлога и одобрене пројекте, при чему се, првенствено пружа подршка пријавама за програм HORIZON 2020.

Министарсво први пут подржава и долазак страних научника по позиву и то са 10.000 КМ. Научницима из иностранства Министарсво ће ове године суфинансирати путне трошкове, трошкове смјештаја и дневнице.


Конкурс остаје отворен до 31. октобра 2015. године.

 


 

Извор: Министарство науке и технологије РС

 

 

Коментари су закључени.