ЗАВРШЕНО ОПРЕМАЊЕ НОВЕ БИБЛИОТЕКЕ НА ФПМ

Завршетком реализације пројекта „Адаптација простора за библиотеку са читаоницом“, финансираног од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, Факултет за производњу и менаџмент Требиње обезбиједио је квалитетан и савремен амбијент за студенте и друге заинтересоване. Библиотека располаже научном грађом која својим обимом и садржајем обезбјеђује неопходну подршку студијском процесу и научноистраживачком раду из области менаџмента, машинства, енергетике, математике и осталих области које се изучавају у оквиру два студијска програма која се изводе на Факултету. Савремена опремљеност читаонице омогућава приступ електронским базама података који је обезбиједио наш Универзитет.


Библиотека ФПМ

Коментари су закључени.