Предавања Милоша Вукаловића – „Улога и значај хидроелектрана у електроенергетском систему – осврт на ХЕ Требиње 1“.

Главни инжењер у погону Хидроелектране Требиње 1, Милош Вукаловић, дипл. инг. ел., 26. 05. 2023. године, одржао је предавање студентима и наставницима Факултета за производњу и менаџмент Требиње и заинтересованим суграђанима на тему „Улога и значај хидроелектрана у електроенергетском систему – осврт на ХЕ Требиње 1“.

Предавање је одржано на позив руководства Факултета за производњу и менаџмент Требиње, у циљу приближавања практичних искустава из привреде унутар Републике Српске младим људима и студентима.

Том приликом, Вукаловић је рекао да је хидроенергетски систем на Требишњици од изузетног значаја за  електроенергетски систем РС, јер производи „зелену“ енергију, као и да се сви агрегати из овог система могу ставити у погон за само неколико минута. У хидроенергетском систему на Требишњици су ХЕ Требиње 1, ХЕ Требиње 2, ХЕ Дубровник и пумпно акумулациона електрана Чапљина, која се укључује када испадне нека од термоелектрана, рекао је Вукаловић.

Поред тога Вукаловић је студентима, наставницима и сарадницима у настави, као и заинтересованим суграђанима објаснио улогу свих подсистема у електроенергетском систему и веома сложене процесе који се одвијају у Хидроелектрани Требиње 1, као једном од веома значајних подсистема електроенергетског система РС.