КОНКУРС – за упис студената у прву годину првог циклуса студија у првом уписном року на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2023/2024. години

 

КОНКУРС

 

за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија у првом уписном року     на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

у академској 2023/2024. години

 

 

У академској  2023/2024. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину првoг циклуса студија у првом уписном року уписује  35  студента  на два студијска програма и то:

 

 • Индустријски менаџмент
 • 10 студената на буџет РС,
 • 3 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 15 студената на буџет РС,
 • 3 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из Математике.

Први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње траје четири године, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 

 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

 

Основни услов за упис на студијске програме првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

 

     Први уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

 • пријављивање кандидата почиње 19.06.2023. године, а завршава 23.06.2023. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 26.06.2023. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 28.06.2023. године до 14.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 03.07.2023. године, а завршава се 07.07.2023. године.

 

 

 

 

 

  Други уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

Уколико у првом уписном року не буде уписан планирани број студената, Факултет ће организовати други уписни рок према сљедећим терминима:

 

 • пријављивање кандидата почиње 28.08.2023. године, а завршава 01.09.2023. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 04.09.2023. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 08.09.2023. године до 16.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 12.09.2023. године, а завршава се 15.09.2023. године.

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

      Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 4. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpm.ues.rs.ba или добити на телефоне број 059/490-654 и 059/240-654.

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

Требиње, 07.06.2023. године

 

ФПМ ТРЕБИЊЕ ОРГАНИЗУЈЕ ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЊЕ: „Улога и значај високог образовања у развоју локалне заједнице“

ФПМ ТРЕБИЊЕ ОРГАНИЗУЈЕ ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЊЕ

Факултет за производњу и менаџмент Требиње у петак, 09.06.2023. године са почетком у 17.30 часова организује предавање на тему „Улога и значај високог образовања у развоју локалне заједнице“.

 

Гост предавач ће бити градоначелник града Требиње мр Мирко Ћурић.

Предавање ће се одржати у амфитеатру факултета.

Предавање Небојше Рикало

Извршни директор Сектора управљања имовином у ЗДП Електро-Херцеговина а.д. Требиње, Небојша Рикало, дипл. инг. ел., 06. 06. 2023. године, одржао је предавање студентима и наставницима Факултета за производњу и менаџмент Требиње, ученицима средњих школа и заинтересованим суграђанима на тему „Улога дистрибутивних  предузећа у електроенергетском систему Републике Српске.

Предавање је одржано на позив руководства Факултета за производњу и менаџмент Требиње, у циљу приближавања практичних искустава из привреде унутар Републике Српске младим људима и студентима.

Том приликом, директор Рикало је рекао да је Електро-Херцеговина а.д. Требиње предузеће регионалног типа, и да своју дистрибутивну дјелатност обавља на подручју југоисточног дијела Републике Српске, као и да, осим ове дјелатности, врши пројектовање, изградњу, реконструкцију и санацију електроенергетских објеката, надзор, извођење радова и израду прикључака на дистрибутивну мрежу.

Директор Рикало је, такође, рекао да у склопу предузећа послује 5 теренских јединица, да годишње испоручи око 222 GWh електричне енергије, што чини око 6% укупне дистрибутивне потрошње у Републици Српској, или око 33500 потрошача, од тога око 30250 чине домаћинства и око 3250 потрошачи у категоријама велепотрошње. Предузеће газдује са 9 трафостаница високог напона – 35/10 kV, као и 718 трафостаница средњег напона – 10/0,4 kV. Изграђено је 1345 километара висконапонске мреже и 1425 километара нисконапонске мреже. Дистрибутивна мрежа којом управља Електро-Херцеговина је изузетно разуђена и обухвата велики географски простор, с обзиром на релативно мали број потрошача, истакао је директор Рикало.

Поред тога, директор Рикало је ученицима средњих школа, студентима, наставницима и сарадницима у настави, као и заинтересованим суграђанима објаснио специфичности Електро-Херцеговине у односу на друге Електродистрибуције, као и све процесе који се одвијају у Електро-Херцеговини.