Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора или доцента

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора или доцента, ужа научна/умјетничка област Хидротехника и термоенергетика