Стипендије Универзитета Leuven

Мотивисани и талентовани међународни студенти који су заинтересовани за учешће у међународном мастер програму на Универзитету Leuven (Белгија) позвани су да се пријаве за стипендију.

Стипендије су доступне за сљедеће мастер програме:

 • астрономија и астрофизика
 • биологија
 • биофизика, биохемија и биотехнологија
 • хемија
 • физика
 • географија
 • међууниверзитетски мастер програм за геологију
 • математика
 • статистика

Износ стипендије је до 8.000 евра за годину дана. Одбор за науку Фонда KU Leuven одлучује колико стипендија ће бити додијељено. Стипендија увијек покрива школарину за годину дана, осигурање и основно покриће здравственог осигурања. Износ додијељен да животне трошкове може да варира.

Уколико учесник добије пуну стипендију од 8.000 евра препоручљиво да посједује и додатни новац, јер трошкови за цијелу годину на Универзитету износе око 9.000 евра.

Већина понуђених мастер програма трају 2 године, а стипендија за другу годину биће продужена само оним студентима који остваре запажене резултате.

Позив за подношење апликација је увијек активан.

Додатне информације: KU Leuven

Посјета Професора Вјечеслава Јурка

Факултет за производњу и менаџмент данас је угостио професора Вјечеслава Јурка. Професор Јурко долази са Катедре за математичку физику и нумеричку анализу Универзитета у Саратову (Русија), а тренутно је у посјети Универзитету у Источном Сарајеву. Подручје интереса професора Јурка су диференцијалне једначине, математичка физика, сектрална теорија и инверзни проблеми. Од 1991. године обавља функцију Шефа катедре за математичку физику и нумеричку анализу на Универзитету у Саратову. До данас је објавио више од 5 монографија и преко 113 научних радова.

Професор Јурко састао се са руководством и наставницима Факултета за производњу и менаџмент и том приликом разговарао о научно-истраживачком раду и могућностима сарадње између два универзитета.

 

 

Predavanje Profesora Jurka

Упис 2014/2015. – Трећи уписни рок

КОНКУРС

за упис студената у прву годину првог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у трећем уписном року академске 2014/2015. године

У академској 2014/2015. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње на први циклус студија у трећем уписном року уписује 6 кандидата који се финансирају из буџета Републике Српске на студијске програме:

– Индустријски менаџмент
– Индустријско инжењерство за енергетику

Општи услов је завршено четворогодишње средњошколско образовање.

Пријављивање кандидата почиње 09.09.2014. године, а завршава 19.09.2014. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

Полагање пријемног испита из математике обавиће се 22.09.2014. године са почетком у 9.00 часова.

Објављивање резултата конкурса је до 23.09.2014. године до 14.00 часова.

Упис примљених кандидата почиње 24.09.2014. године, а завршава се 26.09.2014. године.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то:

1. Извод из матичне књиге рођених;
2. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
3. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ. Инструкције о уплати кандидати могу добити у Студентској служби Факултета за производњу и менаџмент Требиње.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

Детаљније информације могу се  добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

 fpm plakat cirilica_treci upisni rok

StES 2014 – Бања Лука

Седми научно-стручни скуп ,,Студенти у сусрет науци“ са међународним учешћем, ће се одржати у Бањој Луци од 26. до 28. новембра 2014. године, у организацији Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци. Научно-стручни скуп је мултидисциплинарног карактера, те је могуће пријавити радове из свих научних области. Циљ нам је унаприједити научно-истраживачки рад студената, промовисати научни дух академске заједнице, размијенити мишљења и идеје и створити нова пријатељства. Крајњи рок за пријем радова је 15. октобар 2014. године. Рок до којег морате потврдити Ваше учешће на скупу је 10. новембар 2014. године.

Више информација на линку.

 

Стипендије Владе Републике Чешке за 2015/16.

Влада Чешке Републике за академску 2015/16. годину нуди студентима из БиХ стипендије за додипломски, магистарски и докторски студијски програм на чешким универзитетима и факултетима.

Кандидати морају:

 • бити грађани Босне и Херцеговине те имати трајни боравак у Босни и Херцеговини,
 • кандидати са двојним држављанством, од које је једно из ЕУ, немају права да се пријаве за владину стипендију, као ни студенти са трајним боравком у Републици Чешкој,
 • бити спремни да почну и успјешно заврше читав програм универзитетског студија (додипломски или постдипломски или докторски) у Републици Чешкој, и то на једном од јавних универзитета (у Чешкој има 27 јавних универзитета),
 • до прије почетка студирања у Чешкој завршити претходни степен образовања (кандидати за додипломски студиј морају у претходној години да заврше средњу школу, кандидати за постдипломски морају да заврше додипломски итд).

Стипендије Владе Републике Чешке за академску 2015./2016. годину се нуде за:

 • додипломске, постидпломске и докторске програме на чешком језику (програм обухвата једногодишње обавезно студирање чешког језика прије него што је кандидат примљен на студиј изабраног смјера), и то за сљедеће смјерове: (1) техничко-економски смјерови, (2) друштвено-научни смјерови, (3) смјер медицински физичар (заштита од зрачења).
 • постдипломске и докторске програме на енглеском језику (програм претпоставља довољно знање енглеског језика, које се провјерава путем теста), и то за сљедеће смјерове: (1) economics, (2) agriculture, (3) informatics, (4) environment, (5) energetics

Програме на енглеском језику нуде само одређени универзитети – њихов списак са линковима:

Ако нисте сигурни да ли Ваш преферирани смјер студирања одговара понуди стипендија Владе Републике Чешке, пробајте попунити on line пријаву (види упутства даље) или се обратите особљу Амбасаде Републике Чешке (види контакт даље).

Студентима, којима горе наведена понуда стипендија не одговара (нпр. желе да студирају постдипломске програме на енглеском језику, али не одговарају им смјерови наведени у табели), Амбасада Републике Чешке нуди програме одређених универзитетских центара у Републици Чешкој.

Студенти, који испуњавају све горе наведене услове морају попунити ON ЛИНЕ пријаву на адреси http://registr.dzs.cz/registr.nsf.

Пријава мора бити попуњена најкасније до 30. септембра 2014. године. Овог дана ће систем бити затворен и попуњавање апликација неће више бити могуће.

Након успјешно завршене пријаве ћете добити e-mail са потврдом Ваше регистрације и са информацијом од када и на који начин ће Вам бити омогућено полагање теста општих способности за студирање (и теста знања енглеског језика, уколико будете изабрали смјер студирања на енглеском језику). Тестови се полажу on line и – за разлику од прошле године -тестирање се не обавља у просторима амбасаде. Сваки студент тако полаже тест индивидуално и може га полагати на било којем мјесту са прикључком на интернет (кући, у школи, интернет кафићу, итд).

Тест општих способности за студирање траје 30 минута, садржи 15 питања и могуће је полагати га на пет различитих језика (енглески, шпански, фанцуски, руски или чешки). Студент прије започетка тестирања сам изабере језик, на којем ће тест полагати. Упозоравамо да након овог избора, промјена језика на којем ћете полагати овај тест није више могућа!!!

Тест знања енглеског језика (за оне који су изабрали смјер и програм на енглеском језику) траје 60 минута и садржи 100 питања подијељених у 4 секције. Нивоу знања потребни за успјешно завршење овог теста одговара категорији B2 према заједничком европском референтном оквиру за језике (Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL).

Дакле, све до тренутка завршетка тестирања радите индивидуално, on line преко интернета, и све – укључујуће тестирање – мора бити завршено до 30. септембра 2014.

На основу резултата тестирања ће најбољи кандидати бити током октобра мјесеца контактирани од стране Амбасаде Републике Чешке у Сарајеву и позвани на мотивациони разговор у просторије Амбасаде. Циљ ових разговора је да се ,заједно са резултатима on-line тестова, направи општа слика мотивације и личних квалитета кандидата.

Приликом индивидуалног разговора студент мора донијети документ са сликом и копије свједочанства. Студенти који аплицирају за постдипломске (магистарске) програме морају донијети и копију индекса.

Уколико кандидат у овој школској години (2014./2015.) тек завршава средњу школу умјесто матурског свједочанства или дипломе довољно је да достави увјерење о упису у завршну годину средње школе (копија свједочанства о завршеном трећем разреду).

Уколико кандидат у овој школској години (2014./2015.) тек завршава додипломски програм и аплицира за постдипломски (магистарски) довољно је да достави увјерење о упису у актуалну годину факултета (копија индекса или еквивалентан документ).

Кандидат може приликом разговора факултативно приложити и другу документацију на чешком, енглеском или б/с/х језику (напримјер копије препорука професора, докази о завршењу језичких или стручних курсева, биографија итд).

УПОЗОРЕЊЕ: све документе, које ћете донијети на разговор, су у форми ОБИЧНЕ ФОТОКОПИЈЕ, није потребна овјера, пријевод судског тумача или оригинал. Немојте без потребе трошити новац и вријеме!

Након обављених разговора ће студенти, који нису успјели, бити обавијештени путем аутоматски генерираног е-маила. Успјешни студенти ће добити e-mail са позивом да Амбасади писменим путем доставе испринтане и потписане пријаве и пратећу документацију (о конкретном термину за доставу документације ће студенти бити накнадно обавијештени, претпоставља се да ће то бити током децембра 2014. или јануара 2015. године).

У априлу 2015. године ће се у Прагу састати посебна комисија за стипендије, коју чине представници Министарства образовања, омладине и спорта Републике Чешке и других надлежних институција, која ће донијети дефинитивну одлуку о додјељивању стипендија. На основи одлуке ће Министарство путем Амбасаде на крају маја/почетком јуна 2015. године доставити успјешним студентима дефинитивно рјешење о додјељењу стипендије. Заједно са рјешењем ће примљени студенти добити позив да аплицирају за дозволу за дуготрајни боравак у Чешкој у сврху студирања.

Они који желе да студирају на чешком језику могу да вријеме између слања документације и добивања рјешења о додјели стипендије искористе за припрему – студирање чешког језика. Чешки језик је могуће учити на Филозофским факултетима у Бања Луци и Сарајеву (лекторати чешког језика). Курсеве организују и Удружења чешких сународњака Чешка беседа. У Мостару и Тузли могуће је договорити индивидуалне часове.

За додатне савјете и информације обратите се Амбасади Републике Чешке у Босни и Херцеговини путем e-maila czech.development@gmail.com

Детаљније информације о програму стипендирања Владе Републике Чешке погледати у прилогу.

Извор: www.mzv.cz/sarajevo/bs/index.html

Преузмите додатак кликом на линк.

 

Упис 2014/2015. – Други уписни рок

Данас је у 9 часова у амфитеатру ФПМ почео квалификациони испит у другом уписном року за упис на прву годину студија школске 2014/2015. године на којем кандидати полажу тест из Математике.

У академској 2014/2015години Факултет за производњу и менаџмент Требиње на први циклус студија у другом уписном року уписује 21. кандидата који се финансирају из буџета Републике Српске  на студијске програме:

 •  Индустријски менаџмент
 •  Индустријско инжењерство за енергетику

Резултати ће бити објављени благовремено на огласној табли и сајту Факултета.

 

Упис 2014/2015 - други уписни рок