Жељко Банђур

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2008. год.

Кућни број телефона: 059/240-025         Мобилни: 065/941-205        e-mail:

Послодавац: Info Centar, Одавић доо.       Радно мјесто: Продавач у Инфо Центру

Адреса на послу: Београдска 29.     Телефон на послу: 059/271-200    Факс на послу:

Подручје интереса:

Александар Којовић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2004. год.

Кућни број телефона: 059/258-830        Мобилни: 066/678-595        e-mail:aleksandarkojovic74@gmail.com

Послодавац: Imexinternaciona Требиње      Радно мјесто: Руководилац производње (технички директор)

Адреса на послу: Тина бб.     Телефон на послу:     Факс на послу:

Подручје интереса:

Ђорђо Трапарић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2004. год.

Кућни број телефона: 059/285-190          Мобилни: 065/651-022        e-mail:traparic@gmail.com

Послодавац: Фонд здравственог осигурања РС       Радно мјесто: Виши стр. сар. за администрацију базе података

Адреса на послу: Краља Петра I 1 Требиње     Телефон на послу: 059/272-860    Факс на послу: 059/272-392

Подручје интереса: Информациони системи, Базе података

Слађана (Лечић) Мракић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2003. год.

Кућни број телефона: 059/261-559        Мобилни: 065/651-143        e-mail:sladjanamrakic@yahoo.com

Послодавац:        Радно мјесто: незапослена – биро рада

Адреса на послу:      Телефон на послу:     Факс на послу:

Подручје интереса:

Недељко Вуковић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2003. год.

Кућни број телефона:         Мобилни: 065/933-597        e-mail:

Послодавац: BKV Group доо. Билећа       Радно мјесто: Директор

Адреса на послу: Краља Петра Ослободиоца бб.     Телефон на послу: 059/371-913   Факс на послу: 059/371-913

Подручје интереса: Рачуноводство

Љубица Вујовић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2002. год.

Кућни број телефона: 059/370-504    Мобилни: 065/979-055        e-mail:

Послодавац: Нова Банка ад. Бања Лука       Радно мјесто: Референт трансакционог банкарства

Адреса на послу: Херцег Стефана Косаче     Телефон на послу: 059/270-011   Факс на послу: 059/380-471

Подручје интереса: Статистика