Конкурс Мастер – други уписни рок

КОНКУРС

 

за упис студената у прву годину другог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у другом уписном року академске 2015/2016. године

 

У академској 2015/2016. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње, на други циклус студија студијског програма Индустријски менаџмент, у другом уписном року уписује 9 студената у прву годину студија и то:

 

 • 7 студената – суфинансирање и
 • 2 студента – страни држављани.

Кандидати на квалификационом испиту полажу тест из области Индустријског инжењерства и менаџмента која се слуша на првом циклусу студија.

Студије на другом циклусу  трају једну годину, а завршетком студијског програма стиче се звање:

 • Мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS

      Други  уписни рок:

 • пријављивање кандидата почиње 19.10.2015. године, а завршава 23.10.2015. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
 • полагање пријемног испита обавиће се 26.10.2015. године са почетком у 9.00 часова;
 • објављивање резултата конкурса је 27.10.2015. године до 14.00 часова.
 • упис примљених кандидата почиње 28.10. године, а завршава се 30.10.2015. године.

Накнада за техничке услуге  и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа документа:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству;
 3. Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
 4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

                                                                                                    Студентска служба

Требиње, 12.10.2015.године

Конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија – трећи уписни рок

КОНКУРС

 

за упис студената у прву годину првог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у трећем уписном року академске 2015/2016. године

У академској 2015/2016. години  Факултет за производњу  и менаџмент  Требиње,  на први циклус студија, у трећем уписном року уписује 15 студената  у прву годину студија, на два студијска програма Индустријски менаџмент и Индустријско инжењерство за енергетику.

У трећем уписном року планиран је упис:

 •  Индустријски менаџмент

–     8 студената- суфинансирање и

–     2 студента – страни држављани.

 •    Индустријско инжењерство за енергетику

–     2 студената – суфинансирање и

–     3 студента – страни држављани.

Кандидати на квалификационом испиту полажу тест из Математике.

Основни студиј на Факултету траје четири године, а завршетком студијског програма стиче се звање:

– Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS

– Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

Други уписни рок:

–     пријављивање кандидата почиње 14.09.2015. године, а завршава 18.09.2015. године

(пријем докумената се врши сваки радни дан);

–     полагање  пријемног  испита  из  математике  обавиће  се  21.09.2015.  године  са почетком у 9.00 часова;

–     објављивање резултата конкурса је 22.09.2015. године до 14.00 часова.

–     упис примљених кандидата почиње 23.09.2015. године, а завршава се 25.09.2015. године.

Накнада за техничке услуге  и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

Приликом  пријављивања   на   конкурс    кандидати   су   дужни   поднијети    пријаву    и приложити сљедећа документа,  ито:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Оригинална свједочанствао завршеним разредима средњег образовања;
 3. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 440,00 КМ.

Плаћања школарине до 26 година живота ослобођени су:

 1. Студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
 2. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије,
 3. Студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије,
 4. Студенти са инвалидитетом и
 5. Студенти – дјеца без оба родитеља.

50% од пуног износа школарине, до навршених 26 година живота, плаћају:

 1. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије,
 2. Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

 

Студентска служба

Требиње, 08.09.2015. године

Конкурс за упис студената у прву годину II циклуса студија

КОНКУРС

 

за упис студената у прву годину другог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у првом уписном року академске 2015/2016. године

 

 

У академској 2015/2016. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње, на други циклус студија студијског програма Индустријски менаџмент, у првом уписном року уписује 10 студената у прву годину студија и то:

 

 • 8 студената – суфинансирање и
 • 2 студента – страни држављани.

 

Кандидати на квалификационом испиту полажу тест из области Индустријског инжењерства и менаџмента која се слуша на првом циклусу студија.

 

Студије на другом циклусу  трају једну годину, а завршетком студијског програма стиче се звање:

 • Мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS

 

      Први уписни рок:

 • пријављивање кандидата почиње 01.09.2015. године, а завршава 25.09.2015. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита обавиће се 28.09.2015. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 30.09.2015. године до 14.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 05.10. године, а завршава се 09.10.2015. године.

 

Накнада за техничке услуге  и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа документа:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству;
 3. Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
 4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

                                                                                                    Студентска служба

Требиње, 24.08.2015. године

 

 

Конкурс за упис студената на ФПМ Требиње – II уписни рок

КОНКУРС

за упис студената у прву годину првог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у другом уписном року академске 2015/2016. године

У академској 2015/2016. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње, на први циклус студија, у другом уписном року уписује 24 студената у прву годину студија, на два студијска програма Индустријски менаџмент и Индустријско инжењерство за енергетику.

У другом уписном року планиран је упис:

 Индустријски менаџмент
– 6 студената – буџет,
– 10 студената – суфинансирање и
– 2 студента – страни држављани.

 Индустријско инжењерство за енергетику
– 3 студената – суфинансирање и
– 3 студента – страни држављани.

Кандидати на квалификационом испиту полажу тест из Математике. Основни студиј на Факултету траје четири године, а завршетком студијског програма стиче се звање:

– Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
– Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

Други уписни рок:

– пријављивање кандидата почиње 24.08.2015. године, а завршава 28.08.2015. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
– полагање пријемног испита из математике обавиће се 31.08.2015. године са почетком у 9.00 часова;
– објављивање резултата конкурса је 02.09.2015. године до 14.00 часова.
– упис примљених кандидата почиње 07.09.2015. године, а завршава се 11.09.2015. године.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног миспита износи 60,00КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то:

1. Извод из матичне књиге рођених;
2. Оригинална свједочанствао завршеним разредима средњег образовања;
3. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 440,00 КМ.

Плаћања школарине до 26 година живота ослобођени су:

1. Студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
2. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије,
3. Студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије,
4. Студенти са инвалидитетом и
5. Студенти – дјеца без оба родитеља.

50% од пуног износа школарине, до навршених 26 година живота, плаћају:

1. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од IIIдо VI категорије,
2. Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош. 

Конкурс за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2014/2015. години на јавним високошколским установама Републике Српске биће расписан у септембру 2015. године.

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

Студентска служба

Требиње, 13.07.2015