Конкурс за упис студената на ФПМ Требиње – II уписни рок

КОНКУРС

за упис студената у прву годину првог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у другом уписном року академске 2015/2016. године

У академској 2015/2016. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње, на први циклус студија, у другом уписном року уписује 24 студената у прву годину студија, на два студијска програма Индустријски менаџмент и Индустријско инжењерство за енергетику.

У другом уписном року планиран је упис:

 Индустријски менаџмент
– 6 студената – буџет,
– 10 студената – суфинансирање и
– 2 студента – страни држављани.

 Индустријско инжењерство за енергетику
– 3 студената – суфинансирање и
– 3 студента – страни држављани.

Кандидати на квалификационом испиту полажу тест из Математике. Основни студиј на Факултету траје четири године, а завршетком студијског програма стиче се звање:

– Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
– Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

Други уписни рок:

– пријављивање кандидата почиње 24.08.2015. године, а завршава 28.08.2015. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
– полагање пријемног испита из математике обавиће се 31.08.2015. године са почетком у 9.00 часова;
– објављивање резултата конкурса је 02.09.2015. године до 14.00 часова.
– упис примљених кандидата почиње 07.09.2015. године, а завршава се 11.09.2015. године.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног миспита износи 60,00КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то:

1. Извод из матичне књиге рођених;
2. Оригинална свједочанствао завршеним разредима средњег образовања;
3. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 440,00 КМ.

Плаћања школарине до 26 година живота ослобођени су:

1. Студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
2. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије,
3. Студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије,
4. Студенти са инвалидитетом и
5. Студенти – дјеца без оба родитеља.

50% од пуног износа школарине, до навршених 26 година живота, плаћају:

1. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од IIIдо VI категорије,
2. Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош. 

Конкурс за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2014/2015. години на јавним високошколским установама Републике Српске биће расписан у септембру 2015. године.

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

Студентска служба

Требиње, 13.07.2015

Коментари су закључени.