Конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија – трећи уписни рок

КОНКУРС

 

за упис студената у прву годину првог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у трећем уписном року академске 2015/2016. године

У академској 2015/2016. години  Факултет за производњу  и менаџмент  Требиње,  на први циклус студија, у трећем уписном року уписује 15 студената  у прву годину студија, на два студијска програма Индустријски менаџмент и Индустријско инжењерство за енергетику.

У трећем уписном року планиран је упис:

 •  Индустријски менаџмент

–     8 студената- суфинансирање и

–     2 студента – страни држављани.

 •    Индустријско инжењерство за енергетику

–     2 студената – суфинансирање и

–     3 студента – страни држављани.

Кандидати на квалификационом испиту полажу тест из Математике.

Основни студиј на Факултету траје четири године, а завршетком студијског програма стиче се звање:

– Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS

– Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

Други уписни рок:

–     пријављивање кандидата почиње 14.09.2015. године, а завршава 18.09.2015. године

(пријем докумената се врши сваки радни дан);

–     полагање  пријемног  испита  из  математике  обавиће  се  21.09.2015.  године  са почетком у 9.00 часова;

–     објављивање резултата конкурса је 22.09.2015. године до 14.00 часова.

–     упис примљених кандидата почиње 23.09.2015. године, а завршава се 25.09.2015. године.

Накнада за техничке услуге  и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

Приликом  пријављивања   на   конкурс    кандидати   су   дужни   поднијети    пријаву    и приложити сљедећа документа,  ито:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Оригинална свједочанствао завршеним разредима средњег образовања;
 3. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 440,00 КМ.

Плаћања школарине до 26 година живота ослобођени су:

 1. Студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
 2. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије,
 3. Студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије,
 4. Студенти са инвалидитетом и
 5. Студенти – дјеца без оба родитеља.

50% од пуног износа школарине, до навршених 26 година живота, плаћају:

 1. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије,
 2. Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

 

Студентска служба

Требиње, 08.09.2015. године

Коментари су закључени.