др Благоје Шупић – предавање

У складу са чланом 7. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, дана 04.03.2014. године са почетком у 10.00 часова у амфитеатру Факултета биће одржано предавање кандидата др Благоја Шупића, под називом „Потенцијали енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије у Републици Српској“, по расписаном конкурсу објављеном у дневном листу Глас Српске од 31.12.2013. године за ужу научну област Међудисциплинарне друштвене науке.
Кандидат ће предавање изложити пред Комисијом коју је именовало Научно-наставно вијеће Факултета за производњу и менаџмент Требиње, Одлуком број: 02-04/14 од 17.02.2014. године, у саставу:
1. Академик проф. др Пантелија Дакић, предсједник Комисије,
2. Проф. др Раде Иванковић, члан Комисије,
3. Доц. др Душан Јокановић, члан Комсије.

Требиње, 26.02.2014. године

ДЕКАН
Доц. др Душан Јокановић

Коментари су закључени.