Обавјештење о упису у љетни семестар

 Обавјештење о упису љетног семестра

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

Обавјештавају се студенти прве, друге, треће и четврте године, који су стекли услов за овјеру зимског и упис љетног семестра, да у студентску службу донесу индекс, са попуњеним подацима према наведеним табелама.

За овјеру зимског семестара потребни су потписи наставника из свих предмета.

Уз индекс је потребно приложити и уплатницe за упис љетног семестра, на износ од 24,00 и 16,00 КМ.

Наведене обавезе студенти требају извршити у периоду од 27. 02. -07. 03. 2014. године, у времену од 11,30-14,30 часова.

Студенти који обнављају годину студија или апсолвентски стаж обавезни су уплатитити другу рату до петка, 07.03.2014. године.

 

Студисјки програм: Индустријски менаџмент

 

 

                                          ШКОЛСКА __2013_ / _2014__

 

____________прва______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

 

Назив наставног предмета

Презиме и име наставника

Статус предмета

ECTS бодова

Семестар

Број часова

П

В

Физика Проф. др Зоран Љубоје

о

5

II

2

2

Енглески језик – 2 Доц. др Љерка Јефтић

о

5

II

2

2

Математика – 2 Доц.  др Душан Јокановић

о

6

II

3

2

Програмирање и програмски језици Доц. др Слободан Ђукановић

о

5

II

2

2

Механика – 1 Проф.  др Ранко Антуновић

о

5

II

2

2

Електротехника Проф. др Божидар Крстајић

о

4

II

2

2

 

 

 

 

                                          ШКОЛСКА __2013_ / _2014__

 

____________друга______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

 

Назив наставног предмета

Презиме и име наставника

Статус предмета

ECTS бодова

Семестар

Број часова

П

В

Енглески језик – 4 Доц. др Љерка Јефтић

о

4

IV

1

2

Математика – 4 Проф. др Миленко Пикула

о

5

IV

2

2

Вјероватноћа и статистика Доц.  др Душан Јокановић

о

5

IV

2

2

Термодинамика

Проф. др Дечан Ивановић

о

5

IV

2

2

Конвенционалне технологије – 1 Доц. др Обрад Спаић

о

5

IV

2

2

Отпорност материјала Доц. др Обрад Спаић

о

6

IV

3

3

 

 

 

                                          ШКОЛСКА __2013_ / _2014__

 

____________трећа______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

 

Назив наставног предмета

Презиме и име наставника

Статус предмета

ECTS бодова

Семестар

Број часова

П

В

Енглески језик – 6 Доц. др Љерка Јефтић

о

4

VI

1

2

Конвенционалне технологије – 3 Проф. др Милан Вукчевић

о

5

VI

2

2

Аутоматизација техничких система Доц. др Тамара Гвозденовић

о

5

VI

2

2

Управљање квалитетом Доц. др Петар Иванковић

о

5

VI

2

2

Организација предузећа Доц. др Петар Иванковић

о

6

VI

3

3

Рачуноводство за менаџмент Проф. др Илинка Унковић

о

5

VI

2

2

 

 

 

 

 

                                          ШКОЛСКА __2013_ / _2014__

 

____________четврта______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета

Презиме и име наставника

Статус предмета

ECTS бодова

Семе-стар

Број часова

П

В

Информациони системи Проф. др Здравко Кривокапић

о

4

VIII

2

2

Предузетништво и бизнис Проф. др Илинка Унковић

о

4

VIII

3

2

Енглески језик – 8 Доц. др Љерка Јефтић

о

3

VIII

1

2

Поузданост и одржавање техничких система Доц. др Војин Вукотић

о

4

VIII

2

2

Основи маркетинга Проф. др Раде Иванковић

о

4

VIII

3

2

Изборни предмет Случајни процеси Доц. др Душан Јокановић

и

4

VIII

2

2

Компјутерски интегрисана производња Доц. др Обрад Спаић

и

4

VIII

2

2

Стручна пракса

о

2

VIII

 

Напомена: Студент попуњава један изборни предмет

 

Студијски програм: Индустријско инжењерство за енергетику

                                          ШКОЛСКА __2013_ / _2014__

 

____________друга______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета

Презиме и име наставника

Статус предмета

ECTS бодова

Семе-стар

Број часова

П

В

Термодинамика Проф. др Дечан Ивановић

о

6

IV

3

2

Механика III (Динамика) Проф. др Ранислав Булатовић

о

6

IV

3

2

Енергетски менаџмент у индустрији Проф. др Раде Иванковић

о

5

IV

2

2

Отпорност материјала Доц. др Обрад Спаић

о

6

IV

3

2

Екологија и алтернативни извори енергије Доц. др Жељко Ратковић

о

5

IV

2

2

Енглески језик – 4 Доц. др Љерка Јефтић

о

2

IV

1

1

 

Студентска служба

Датум: 26. 02. 2014.

Коментари су закључени.