Конкурс за упис студената на ФПМ Требиње

КОНКУРС 

за упис студената у прву  годину  првог  циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у првом уписном року академске 2015/2016. године

 У академској  2015/2016. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње на први циклус студија у првом уписном року уписује   55  студената  у прву годину студија, на два студијска програма Индустријски менаџмент и Индустријско инжењерство за енергетику.

На два студијска програма планиран је упис сљедећег броја студената:

 

 • Индустријски менаџмент
 • 15 студената буџет,
 • 10 студената суфинансирање и
 • 2 студента страни држављани.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 15 студената буџет,
 • 10 студената суфинансирање и
 • 3 студента страни држављани.

 

      Кандидати на квалификационом испиту полажу тест из Математике.

 

      Основни студиј на Факултету траје четири године, а завршетком студијског програма стиче се звање:

 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

 

      Први уписни рок:

 

 • пријављивање кандидата почиње 22.06.2015. године, а завршава 26.06.2015. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 29.06.2015. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 01.07.2015. године до 14.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 06.07. године, а завршава се 10.07.2015. године.

 

      Уколико у првом уписном року не буде уписан планирани број студената, Факултет ће организовати други уписни рок према сљедећим терминима:

 

 • пријављивање кандидата почиње 24.08.2015. године, а завршава 28.08.2015. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 31.08.2015. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 02.09.2015. године до 14.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 07.09. године, а завршава се 11.09.2015. године.

 

      Накнада за техничке услуге  и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

 

      Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа, и то:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 3. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

 

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 440,00 КМ.

 

Плаћања школарине до 26 година живота ослобођени су:

 

 1. Студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
 2. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије,
 3. Студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије,
 4. Студенти са инвалидитетом и
 5. Студенти – дјеца без оба родитеља.

 

50% од пуног износа школарине, до навршених 26 година живота, плаћају:

 

 1. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије,
 2. Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској.

 

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

 

Конкурс за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2014/2015. години на јавним високошколским установама Републике Српске биће расписан у септембру 2015. године.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

                                                                                                                         Студентска служба

Требиње, 17.06.2015. године

 

 

Коментари су закључени.