Објављена два нова конкурса науке

Министарство науке и технологије РС објавило је Конкурс за суфинансирање програма обезбјеђивања и одржавања опреме и простора за научно-истраживачки рад и Конкурс за суфинансирање научних публикација. Оба конкурса односе се на 2015. годину.

Услови за суфинансирање програма обезбјеђивања и одржавања опреме и простора за научноистраживачки рад је да се ради о научно-истраживачкој организацији из Републике Српске која је уписана у Регистар научноистраживачких организација у Министарству науке и технологије и пријављена у систем E-CRIS.RS, да постоји реална потреба за таквом опремом или простором, да је од стране организације припремљен интегралан пројекат за набавку опреме или обезбјеђење простора, да је обезбијеђено учешће матичне научно-истраживачке организације и других надлежних или релевантних субјеката у финансирању предметног пројекта и да је програм у складу са програмом рада Министарства и Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Српске и приоритетним научним областима дефинисаним у поменутој стратегији.

Укупна средства за ову намјену износе 100.000 КМ.

Другим конкурсом обухваћено је суфинансирање научних публикација, тј. научних књига и часописа, зборника и годишњака.

Право пријаве на конкурс имају аутори научних публикација, високошколске установе, научноистраживачке организације уписане у Регистар научноистраживачких организација који се води при Министарству науке и технологије (односи се на институте и удружења) и овлашћени издавачи научних публикација, по одређеном, конкретном захтјеву за сваку научну публикацију појединачно.

У складу са финансијским планом рада Министарства науке и технологије, Ресора науке за 2015. годину, средства за суфинансирање научних публикација износе укупно 110.000 КМ.


Пријаве на оба конкурса отворене су до 30. септембра 2015. године.


Конкурсе и обрасце за пријаву преузмите у прилогу!

Извор: WEB Редакција УИС

Преузмите додатак кликом на линк.

Коментари су закључени.