Упис 2014/2015.

Факултет за производњу и менаџмент Универзитета у Источном Сарајеву врши упис студената у прву годину првог циклуса студија академске 2014/2015. године на студијске програме Индустријски менаџмент и Индустријско инжењерство за енергетику.

У наредној академској години одобрен је упис 50 студената и то:

 • СП Индустријски менаџмент (25 буџет)
 • СП Индустријско инжењерство за енергетику (25 буџет)

Кандидати на квалификационом испиту полажу тест из Математике.

Потребни документи за конкурс:

 • пријава на конкурс;
 • извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 мјесеци);
 • свједочанства свих разреда завршене средње школе (оригинал);
 • диплома о положеном завршном испиту (оригинал);
 • доказ о уплати накнаде за полагање квалификационог испита у износу од 60 КМ

Први уписни рок:

 • пријављивање кандидата почиње 17.06.2014. а завршава 27.06.2014. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);
 • полагање пријемног испита обавиће се 30.06.2014. са почетком у 9,00 часова
 • објављивање резултата конкурса је 04.07.2014. године до 14,00 часова;
 • упис примљених кандидата вршиће се у периоду од 7. до 11. јула 2014. године.

Други уписни рок:

организоваће организационе јединице високошколске установе које у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:

 1. Пријављивање кандидата почиње 25.08.2014, а завршава 29.08.2014. године;
 2. Полагање пријемног испита је 01.09.2014. године са почетком у 9,00 часова;
 3. Објављивање резултата конкурса је до 05.09.2014. године до 14,00 часова;
 4. Упис примљених кандидата биће извршен у периоду од 8. до 12. септембра 2014. године.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Конкурс за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2014/2015. године на јавним високошколским установама Републике Српске биће рсписан у септембру 2014. године.

Контакт телефон: 059 490 654

Коментари су закључени.