Александар Вујновић

    Картица члана 
 Образовни степен:  Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент
 Година дипломирања:  2002. год.
 Кућни број телефона:
 Мобилни:  065/421-221
 e-mail:  aleksandarv@tb.komorars.ba
 Послодавац:  Подручна привредна комора Требиње
 Радно мјесто:  Самостални стручни сарадник
 Адреса на послу:  Преображенска 9.
 Телефон на послу:  059/260-040
 Подручје интереса:

Ангелина Барбарез

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2002. год.

Кућни број телефона: 059/621-008         Мобилни: 066/272-442        e-mail: barbarez@teol.net   Факс: 

Послодавац: Завод за запошљавање РС      Радно мјесто: Стр. сар. за програме запошљавања

Адреса на послу: Краља Петра I 34.     Телефон на послу: 059/220-644    Факс на послу: 059/272-310

Подручје интереса:

Радмио Пујић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2010. год.

Кућни број телефона: 059/240-188         Мобилни: 065/619-092        e-mail:radmiopujic@yahoo.com   Факс: 

Послодавац: OSCE Мисија у БиХ       Радно мјесто: Административни службеник

Адреса на послу: Светосавска 10.     Телефон на послу: 059/272-637    Факс на послу: 059/260-813

Подручје интереса:

Александар Делић

    Картица члана 
 Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент
 Година дипломирања:  2009. год.
 Кућни број телефона:
 Мобилни:  065/523-514
 e-mail: dacoo@zona.ba
 Послодавац: Делком доо.
 Радно мјесто:  Директор
 Адреса на послу: Билећа
 Телефон на послу:  065/523-514
 Подручје интереса:

 

Жељко Банђур

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2008. год.

Кућни број телефона: 059/240-025         Мобилни: 065/941-205        e-mail:

Послодавац: Info Centar, Одавић доо.       Радно мјесто: Продавач у Инфо Центру

Адреса на послу: Београдска 29.     Телефон на послу: 059/271-200    Факс на послу:

Подручје интереса:

Александар Којовић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2004. год.

Кућни број телефона: 059/258-830        Мобилни: 066/678-595        e-mail:aleksandarkojovic74@gmail.com

Послодавац: Imexinternaciona Требиње      Радно мјесто: Руководилац производње (технички директор)

Адреса на послу: Тина бб.     Телефон на послу:     Факс на послу:

Подручје интереса: