Ратка (Радуновић) Лечић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања:

Кућни број телефона:      Мобилни: 066/113-500      e-mail: radunovic.ratka@gmail.com   Факс: 

Послодавац: Д.О.О. „Водовод и канализација“ Херцег Нови    Радно мјесто: Пројектант менаџер

Адреса на послу: X Херцеговачке бригаде   Телефон на послу:     Факс на послу: 

Подручје интереса:

Милица (Мандић) Банђур

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2004. год.

Кућни број телефона059/240-025     Мобилни: 065/163-670     e-mail: milicazeljko@gmail.com   Факс: 

Послодавац: „Поште Српске“ АД РЈ за поштански саобраћај Требиње     Радно мјесто: Контролор у пошти

Адреса на послу: Српска, 2.    Телефон на послу: 059/279-008     Факс на послу: 

Подручје интереса:

Дарко Ковач

Образовни степен: Магистар наука

Година дипломирања: 2006. год.

Кућни број телефона0038240235033   Мобилни: 067/272-638    e-mail: darko.kovac@vodovodnk.me   Факс: 

Послодавац: ЈП „Водовод и канализација“ Никшић  Радно мјесто: Референт за развој и надзор водоводног система

Адреса на послу:  Херцеговачки пут, 4. Телефон на послу:     Факс на послу: 0038240232210

Подручје интереса: Одржавање техничких система, управљање пројектима

Жељко Пиљевић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2004. год.

Кућни број телефона:      Мобилни: 065/847-006      e-mail: z.piljevic@gmail.comt   Факс: 

Послодавац: Одавић д.о.о.    Радно мјесто: Референт продаје

Адреса на послу: Војводе Синђелића, 54.   Телефон на послу: 059/272-010    Факс на послу: 059/272-012

Подручје интереса: Пословни софтвер, рачунарске симулације, вјештачка интелигенција

Сенка Косјерина

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2003. год.

Кућни број телефона:      Мобилни: 066/409-665      e-mail: s.kosjerina@yahoo.com   Факс: 

Послодавац:        Радно мјесто:

Адреса на послу:     Телефон на послу:      Факс на послу: 

Подручје интереса: Систем квалитета, организација производње, CAD

Свијетлана (Дивљан) Мандић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2003. год.

Кућни број телефона:      Мобилни: 065/967-337      e-mail: ceca@teol.net   Факс: 

Послодавац:      Радно мјесто:

Адреса на послу:     Телефон на послу:     Факс на послу: 

Подручје интереса: Електронске берзе, пословни софтвер, WEB апликације, графички дизајн, програмирање и математика