Студенти ФПМ учесници у пројекту – “Summer School for the Future (STE)M Leaders” 

Студенти ФПМ учесници у пројекту

“Summer School for the Future (STE)M Leaders” 

 

У Петровцу је од 15.9 до 20.9 одржана љетна школа за будуће (STE)M лидере. Пројекат који је финансиран од стране WBF фонда, окупио је 24 студента из Македоније, Црне Горе, Србије и Босне и Херцеговине. Студенти су имали прилике да од реномираних предавача чују предавања о њиховим искуствима у области (STE)M ( science, technology, engineering and mathematics ).

На дневном нивоу студенти су слушали по 3 блок предавања,, а остатак дана су проводили у дружењу и бројним радионицама.  Посебно  користан је био округли сто на којем  су учесници осим професора предавача били људи из IT сектора и банкарског система  Европе.  У оквиру школе организован је и једнодневни излет.

Посебан квалитет школе су била студентска кратка предавања(саопштења) на енглеском језику.

У раду школе  са нашег факултета, односно универзитета, учествовале су Јована Суџум и Милица Милановић.

 

 

РЕЗУЛТАТИ другог колоквијума, одржаног 05.09.2023. – Конвенционалне технологије 1

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Наставни предмет:  Конвенционалне технологије 1

 

Датум: 8.9.2023. године

 

Р  Е  З  У  Л  Т  А  Т  И

 

другог колоквијума, одржаног 05.09.2023.

 

Ред. број Број индекса Остварени поени
1. М151/20 10.5/20
2. М158/21 8/20
3. М156/21 7/20
Закључно са редним бројем 3.

 

 

 

 

Напомене:

 • Студенти који су остварили најмање 10.5 бодова су задовољили на колоквијуму.
 • Увид у радове и објашњење задатака са колоквијума: 12.09.2023. године са почетком у 10.00 часова

 

Предметни наставник

 

_____________________

/Проф. др Обрад Спаић/

 

 

КОНКУРС – за упис студената у прву годину првог циклуса студија у трећем уписном року на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2023/2024. години

КОНКУРС

 

за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија у трећем уписном року на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

у академској 2023/2024. години

 

 

У академској  2023/2024. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину првoг циклуса студија у трећем уписном року уписује  22  студента  на два студијска програма и то:

 

 • Индустријски менаџмент
 • 3 студента на буџет РС,
 • 3 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 9 студената на буџет РС,
 • 3 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из Математике.

Први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње траје четири године, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 

 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

 

Основни услов за упис на студијске програме првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

 

  Други уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

 

 • пријављивање кандидата почиње 11.09.2023. године, а завршава 22.09.2023. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

Пријава кандидата на први циклус студија се може извршити и електронским путем (https://estudent.ues.rs.ba/), у периоду од 11.09. до 23.09.2023. Кандидати који пријаву реализују електронским путем дужни су конкурсну документацију доставити приликом полагања пријемног испита.

 

 • полагање пријемног испита из Математике обавиће се 25.09.2023. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 26.09.2023. године до 16.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 27.09.2023. године, а завршава се 29.09.2023. године.

 

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

      Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 4. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpm.ues.rs.ba или добити на телефоне број 059/490-654 и 059/240-654.

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

Требиње, 07.09.2023. године