Отпорност материјала – Резултати првог колоквијума, одржаног 29. 08. 2023. године

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МЕНАЏМЕНТ ТРЕБИЊЕ

Предмет: Отпорност материјала

Резултати првог колоквијума, одржаног 29. 08. 2023. године

Ред. број

Број индекса

Број бодова

 

Индустријско инжењерство за енергетику

 

1.

Е-184/21

10,5/20

 

2.

E-192/21

9/20

 

Индустријски менаџмент

 

3.

Е-192/21

9/20

 

Закључно са редним бројем 3

 

 

Напомена: Колоквијум су положили студенти који су остварили 10.5 бодова и више.

 

Предметни наставник

проф. др Обрад Спаић

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Агенција за високо образовање Републике Српске Рјешењем о акредитацији студијских програма  Универзитета у Источном Сарајеву, број: 1/02-04-2-120-23/22 од 09.08.2023. године, акредитовала је студијске програме Факултета за производњу и менаџмент Требиње, и то:

– Индустријски менаџмент (први циклус – 240 ECTS),

– Индустријски менаџмент (други циклус – 60 ECTS),

– Индустријско инжењерство за енергетику (први циклус – 240 ECTS),

– Индустријско инжењерство за енергетику (други циклус – 60 ECTS).

 

 

 

                                                                                                                         ДЕКАН

                                                                                                             Проф. др Обрад Спаић

 


АКРЕДИТАЦИЈА ПДФ


 

К О Н К У Р С за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2023/2024. години на Универзитету у Источном Сарајеву у другом уписном року

К О Н К У Р С
за упис студената у прву годину првог циклуса студија
у академској 2023/2024. години на Универзитету у Источном Сарајеву у другом уписном року

 

КОНКУРС за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија у другом уписном року  на ФПМ Требиње у академској 2023/2024. години

КОНКУРС

 

за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија у другом уписном року  на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

у академској 2023/2024. години

 

 

У академској  2023/2024. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину првoг циклуса студија у другом уписном року уписује  25  студента  на два студијска програма и то:

 

 • Индустријски менаџмент
 • 4 студента на буџет РС,
 • 3 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 11 студената на буџет РС,
 • 3 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из Математике.

Први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње траје четири године, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 

 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

 

Основни услов за упис на студијске програме првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

 

  Други уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

 

 • пријављивање кандидата почиње 28.08.2023. године, а завршава 01.09.2023. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

Пријава кандидата на први циклус студија се може извршити и електронским путем (https://estudent.ues.rs.ba/), у периоду од 28.08. до 02.09.2023. Кандидати који пријаву реализују електронским путем дужни су конкурсну документацију доставити приликом полагања пријемног испита.

 

 • полагање пријемног испита из Математике обавиће се 04.09.2023. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 08.09.2023. године до 16.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 12.09.2023. године, а завршава се 15.09.2023. године.

 

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

      Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 4. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpm.ues.rs.ba или добити на телефоне број 059/490-654 и 059/240-654.

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

Требиње, 04.08.2023. године